Pauze?!

24-08-2018

In de arbeidstijdenwet is beschreven dat medewerkers recht hebben op pauze en rusttijd tussen diensten door. Rust is belangrijk. Helaas is het in drukke sectoren soms erg moeilijk om pauze te nemen. Welke regels zijn er nu eigenlijk?

De Arbeidstijdenwet

De Arbeidstijdenwet geeft, zoals de naam al zegt, regels voor werk- en rusttijden voor medewerkers. De Arbeidstijdenwet geldt voor alle medewerkers die minder dan driemaal het wettelijk minimumloon verdienen. Medewerkers die meer verdienen maar regelmatig in de nacht en/of op risicovolle plekken werken, vallen ook onder de Arbeidstijdenwet. In deze wet wordt onderscheid gemaakt tussen jeugdige medewerkers (medewerkers onder de 18 jaar) en volwassenen. Daarnaast wordt er voor werk- en rusttijden onderscheid gemaakt in de duur per dag en de duur per week. Het belangrijkste doel van de regels in deze wet is de bescherming van medewerkers. Voldoende rust is noodzakelijk voor de veiligheid en gezondheid.

Pauze

Onder pauze wordt het volgende verstaan: een periode van ten minste 15 minuten waarmee het werk tijdens de dienst wordt onderbroken en de medewerker geen enkele verplichting heeft ten aanzien van het werk. Dit betekent dat wanneer je in jouw pauze toch werk moet doen, bijvoorbeeld de telefoon opnemen, dit in beginsel niet als pauze kan worden aangemerkt.

In de cao catering is opgenomen dat je als medewerker na 4,5 uur recht hebt op een pauze van een half uur. In de Arbeidstijdenwet staat dat je bij een dienst van meer dan 10 uur, recht hebt op een pauze van ten minste 45 minuten. Deze pauze kan worden gesplitst in pauzes van elk 15 minuten. Je kunt in overleg met je werkgever en collega’s bepalen op welk tijdstip je pauze hebt.

Op dit bericht

Ik ben voorstander om in de Cao te plaatsen dat iedere medewerker recht heeft op min 2x 15 minuten pauze en recht heeft op een pauze van 30 minuten

Voorstander

Hoe zit het met je lunch geld precies. Wanneer wel en wanneer niet ingehouden wordt.

Hi Wilma,

De cao catering kent geen maaltijdregeling. Vanaf 1 januari 2015 dienen werkgevers de werkkostenregeling van de belastingdienst toe te passen met betrekking tot vrije vergoedingen en verstrekkingen. Wat staat er in jouw arbeidsovereenkomst of een bedrijfsreglement vermeld omtrent de maaltijden?

Verstrekt je werkgever de maaltijd en maak je gebruik van deze maaltijden? Dan mag de werkgever je hiervoor kosten in rekening brengen. In principe dient een vertrekking van de werkgever gespecificeerd te worden op de loonstrook.

Meer informatie over de werkkostenregeling kun je terugvinden via de volgende link:
https://www.belastingdienst.nl/bibliotheek/handboeken/html/boeken/HL/thema_s-gerichte_vrijstellingen_nihilwaarderingen.html

In beginsel mogen alleen maaltijden in rekening worden gebracht die je ook gebruikt hebt. Indien jouw werkgever toch maaltijden in rekening brengt die je niet gebruikt, adviseren wij je om hierover met jouw werkgever in gesprek te gaan. Indien je er met de werkgever niet uitkomt raden wij je aan om een jurist in te schakelen om de overeengekomen arbeidsvoorwaarden te bestuderen.

Mocht je nog vragen hebben dan kun je contact opnemen met ons Voorlichtings- en Informatiecentrum via 036 - 5358595.

Groet, FNV Catering

ik begin om 7.00 en heb pauze om 13.00 , en soms om 13.30 hoe zit dat dan.
ik werk tot 15.00 uur.

Hi Jolanda,

Indien de cao catering (2018-2019) van toepassing dan geldt het volgende: Indien je ouder bent dan 18 jaar dan heb je recht op 30 minuten pauze. Deze kan worden opgesplitst in 2 keer 15 minuten. Je kunt dit vinden in artikel 18 lid 1 van de cao catering.

Als je werkdag boven de 10 uur uitkomt, dan heb je recht op 45 minuten pauze. Het is zo dat je na 4,5 uur recht hebt op pauze, maar niet dat je het dan ook gelijk kunt opnemen. Wanneer de pauze wordt opgenomen is in overleg met de werkgever. Je kunt eventueel vragen of je twee keer een kwartier kan opnemen en dat je in de middag dat kwartier opneemt.

Mocht je nog vragen hebben dan kan je contact opnemen met ons Voorlichtings- en Informatiecentrum via 036 - 5358595.

Groet, FNV Catering

Ik werk van 7.00uur en Ik kregen lunch pauze pas om 13.30 uur en ben klaar met werk om 15.00 uur .

2 x 15 minuten (gesplitste pauze) is niet voldoende rust. Het zou minstens een half uur aangesloten en ongestoord moeten zijn ! Op mijn eenmans cateringlocatie gaat dat niet lukken helaas.

Geregeld is het niet mogelijk om als je om 7.00uur begint om voor 11.30uur te eten. Zeker niet als je in de warme keuken werkt.
Onschuldig tip: ga een keer extra naar de wc en ga dan eventjes zitten...

Ik begin met werken om 10:00 uur tot normaal gesproken 14:uur .nu willen ze dat ik om 13:00 uur een half uur pauzen neem en ben dan pas om 14:30 klaar

Beste Mia,

Op basis van de arbeidstijdenwet heeft iedere medewerker recht op een half uur pauze als er langer dan 5,5 uur gewerkt wordt. Je werkt maar 4 uur op een dag, waardoor je werkgever je niet kan verplichten om een pauze te nemen. Wij raden je aan om schriftelijk bij je werkgever aan te geven dat voor het aantal uren dat je op een dag werkt, 4 uur, je niet verplicht bent tot het opnemen van een pauze.

Groet, FNV Catering

Bedankt voor je reactie. Hier ben ik heel blij mee

Hoi

De pauzes waar je recht op hebt..worden die betaald door de baas of hoe werkt dat?

Gr Marijke

Geef een reactie

Inloggen

Wachtwoord vergeten?
Registreer je dan eerst hier.