Vervangend werk kan verplicht, maar moet redelijk zijn

20-12-2021

Normaal gesproken doe je de werkzaamheden zoals die in je functieomschrijving staan. De coronacrisis is echter een uitzonderlijke situatie. Omdat er minder of geen werk is, kan de werkgever jou vragen om tijdelijk andere werkzaamheden te verrichten. Je kan dit in principe niet weigeren. Val je onder de catering cao dan kan je werkgever jou zelfs verplichten om tijdelijk ander werk te doen. Dit geldt ook als dat in jouw arbeidsovereenkomst staat opgenomen. Wel moet het om een redelijk voorstel gaan, zoals bijvoorbeeld opruim- of schoonmaakwerkzaamheden op locatie. Wat redelijk is zal uiteindelijk per persoon en per situatie verschillen. Bespreek met je werkgever de mogelijkheden en maak hier goede afspraken over.

In bijzondere tijden zoals deze adviseren we je wel om veel werkzaamheden te accepteren, ook als ze niet direct bij jouw eigenlijke functie passen. In het kader van goed werknemerschap mag de werkgever van jou verwachten dat je op redelijke voorstellen in gaat. Natuurlijk kunnen er nog steeds goede redenen zijn om specifieke werkzaamheden niet uit te voeren. Bijvoorbeeld als je fysieke beperkingen hebt. Heb je rugklachten, dan kan zwaar fysiek werk niet passend zijn. Twijfel je, ga dan hierover in gesprek met je werkgever of de bedrijfsarts.

Ook als je gevraagd wordt andere werkzaamheden te doen, blijft het zo dat je werkgever moet zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Dit betekent bijvoorbeeld dat hij jou van de benodigde beschermingsmiddelen moet voorzien en uitlegt hoe deze te gebruiken. Ook moet je werkgever je voorlichting en instructies geven over de werkzaamheden en de risico's die het werk met zich meebrengt.

Naast het verrichten van andere werkzaamheden kan het ook zo zijn dat jouw werkgever je vraagt om op andere tijden of op een andere locatie te werken dan gebruikelijk.  Ook hiervoor geldt dat je in dit beginsel niet mag weigeren voor zover het een redelijk voorstel is. Soms staat er in jouw arbeidsovereenkomst al dat je flexibel inzetbaar moet zijn en kan je dus geen nee zeggen. Levert het werken op andere tijden problemen op voor bijvoorbeeld jouw privé-situatie bespreek dit dan met je werkgever. Ook als jouw reistijd langer wordt en je dus meer reiskosten moet maken is dit een onderwerp om te bespreken. Wettelijk gezien bestaat er geen recht op reiskostenvergoeding, maar in jouw cao of bedrijfsreglement kan hier wel iets over zijn opgenomen. Ontvang je al reiskostenvergoeding, dan zou het niet meer dan redelijk zijn als je werkgever dit tijdelijk aanpast. Immers, je doet het andere werk op zijn verzoek. Val je onder de cao contractcatering dan staat daar al in opgenomen dat zodra jouw locatie wijzigt, de nieuwe woon-werkkilometers gelden en zal jouw vergoeding hierop aangepast moeten worden.

Detachering

Soms kunnen werkgevers geen ander werkzaamheden aanbieden, ook niet op een andere locatie. Het kan dan zo zijn dat jouw werkgever je voorstelt om je tijdelijk bij een andere werkgever te detacheren (uit te lenen). Daarmee voorkomt hij dat hij jou moet ontslaan terwijl hij je na de coronacrisis toch weer nodig heeft en wordt werkgelegenheid behouden. Ook kan detachering een oplossing zijn om tekorten in sectoren waar nu een personeelstekort is op te vangen, zoals bijvoorbeeld in de zorg of op distributiecentra.

Detachering is toegestaan, alleen is het wel verstandig om hierover goede afspraken te maken met je werkgever en het inlenende bedrijf waar je aan de slag gaat. Denk bijvoorbeeld aan afspraken over de duur van de detachering, arbeidsomstandigheden, reistijd, reiskosten en aansprakelijkheid als je een bedrijfsongeval krijgt.

Bij detachering blijft jouw werkgever verantwoordelijk voor het betalen van jouw loon, vakantiegeld en eventuele andere vergoedingen.

Of jij een detacheringsaanbod moet accepteren is afhankelijk van het aanbod dat je krijgt.  Hiervoor gelden in principe dezelfde regels als bij het verrichten van andere werkzaamheden voor je eigen werkgever. Het moet een redelijk aanbod zijn. Werk je normaal als chefkok in een restaurant en word je nu gedetacheerd bij een zorginstelling om als kok te werken, dan ligt dit in het verlengde van je huidige werkzaamheden en kan je zo’n aanbod niet snel weigeren. Maar wordt er nu aan je gevraagd om in plaats van te koken mensen te gaan wassen dan is dat wel heel ander werk waarvoor je ook specifieke kennis en vaardigheden nodig hebt en is dat dus niet een aanbod dat je hoeft te accepteren.

Door detachering eindigt jouw arbeidsovereenkomst met je werkgever niet. Als de detacheringstermijn is afgelopen keer je dus gewoon terug bij je werkgever.

Krijg je te maken met detachering, laat de detacheringsovereenkomst dan altijd door een jurist controleren. Wij kunnen dan ook voor jou nagaan of het aanbod dat jou is gedaan redelijk is of niet.

Let op: ontvangt jouw werkgever NOW en verdient hij aan het detacheren door kosten in rekening te brengen aan de inlener? Dan kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van de subsidie.  Daarnaast is dan de Wet Allocatie Arbeidskrachten bij Intermediairs van toepassing. Dit betekent dat jouw werkgever een registratieplicht heeft en jij als werknemer mogelijk recht hebt op hetzelfde loon en overige vergoedingen als werknemers die in dienst zijn bij het inlenende bedrijf. Wil je meer weten over jouw rechten bij detachering? Neem dan contact met ons op.

Let op: ontvangt jouw werkgever NOW en verdient hij aan het detacheren door kosten in rekening te brengen aan de inlener? Dan kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van de subsidie.  Daarnaast is dan de Wet Allocatie Arbeidskrachten bij Intermediairs van toepassing. Dit betekent dat jouw werkgever een registratieplicht heeft en jij als werknemer mogelijk recht hebt op hetzelfde loon en overige vergoedingen als werknemers die in dienst zijn bij het inlenende bedrijf. Wil je meer weten over jouw rechten bij detachering? Neem dan contact met ons op.

 

Inloggen Mijn FNV Catering

Wachtwoord vergeten?
Nu registreren.