Een nieuwe reiskostenregeling in de catering

14-07-2014

Vanaf 1 januari 2015 wordt, ongeacht de vorm waarin je reist, een standaard reiskostenregeling ingevoerd. Dit geldt per gewerkte dag vanaf 11 kilometer tot 30 kilometer (dus maximaal 20 kilometer) enkele reis. De gereisde kilometers worden vergoed tegen een kilometerprijs van EUR 0,11/km. Reis je 10 kilometer of minder per enkele reis, komen, dan geldt deze regeling niet.

Reiskosten tot 1 januari 2015 worden door de werkgever vergoed, indien en voor zover deze worden gemaakt voor vervoer tussen locaties of naar een afwijkende locatie op verzoek van de werkgever. Deze vergoeding is op basis van 2e klas openbaar vervoer.  Reiskosten voor woon-werkverkeer worden alleen vergoed indien jij en jouw werkgever daar zelf afspraken over hebben gemaakt.

Was op jou vóór 1 januari 2015 nog geen (bedrijfs)reiskostenregeling van toepassing of ben je nieuw in dienst? Dan geldt van 1 januari 2015 tot 1 juli 2015 een afwijkende kilometervergoeding van EUR 0,08/km in plaats van de hierboven genoemde EUR 0,11/km.

Persoonlijke toeslag


Ontvang je op 1 januari 2015 al een reiskostenregeling, dan wordt het verschil tussen wat je aan reiskostenvergoeding krijgt en de reiskostenregeling zoals deze per 1 januari 2015 wordt ingevoerd, uitgedrukt in een persoonlijke toeslag ‘reiskosten’. Deze persoonlijke toeslag wordt éénmalig vastgesteld en daarna bevroren (niet geïndexeerd), maar wel blijvend gegarandeerd.

De vergoeding die in de nieuwe standaard reiskostenregeling per kilometer wordt gegeven ligt lager dan het huidige fiscale onbelaste maximum van EUR 0,19/km. Hierdoor is het mogelijk het verschil tussen wat de werkgever op grond van de reiskostenregeling in de cao vergoedt en het bedrag dat de werkgever fiscaal onbelast had mogen vergoeden, van ‘bruto’ uit te ruilen naar ‘netto’. Je hebt bij de start van de regeling het recht op het uitruilen van de persoonlijke toeslag tegen een netto vergoeding te weigeren. Je dient dit voor 1 december 2014 schriftelijk bij je werkgever te melden. Indien je verkiest niet uit te ruilen, zal de vastgestelde persoonlijke toeslag worden verlaagd met een percentage van 30% ter compensatie van de afdracht van de verschuldigde premies en belastingen aan de Belastingdienst, vakantiegeld en overige emolumenten. Deze brutotoeslag wordt per loonbetalingsperiode uitgekeerd.

Deze regeling geldt niet voor de sector inflightcatering. Daarvoor blijft de reeds bestaande reiskostenregeling gelden.

 

0 Reactie(s)

Geef een reactie

Inloggen

Wachtwoord vergeten?
Registreer je dan eerst hier.