Onderhandelingen nieuwe cao catering gestart, eis: 5% loonsverhoging

12-02-2019

Maandag 11 februari zijn de cao-onderhandelingen voor een nieuwe cao catering gestart. De huidige cao catering loopt per 1 april 2019 af. Tijdens het eerste overleg hebben vakbonden FNV Catering, CNV Vakmensen en De Unie gesproken met werkgevers over de toekomst van de cateringsector.

Hoe ziet de sector er in 2025 uit en wat wordt er tegen die tijd van cateringmedewerkers verwacht? Ook onderwerpen als duurzame inzetbaarheid van medewerkers, vakbekwaamheid, digitalisering, robotisering, gastvrijheid, eisen van opdrachtgevers en marktontwikkelingen kwamen aan bod. De werkgevers willen samen met de bonden een toekomstvisie voor de catering bepalen.

Onze voorstellen

Lees de complete voorstellenbrief van FNV Catering voor een nieuwe cao catering. De belangrijkste voorstellen zijn:

5% loonsverhoging

Een loonsverhoging van 5% op de feitelijke lonen per 1 april 2019 met een bodem van € 100,- bruto per maand.

Sterk verbeterde reiskostenregeling

Per 1 april 2019 een verhoging van de reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer van € 0,15 naar netto € 0,19 per kilometer voor alle gereisde kilometers (zonder maximum). Indien een medewerker gebruikt maakt van het openbaar vervoer dienen hiervoor de werkelijk gemaakte kosten per maand vergoed te worden. Voorstel is om de reiskostenregeling in de cao te wijzigen van een standaard regeling naar een minimum regeling.

Indien bij een inflight bedrijf een lagere reiskostenregeling woon-werkverkeer wordt toegepast, dan geldt voor de medewerkers de meest gunstige reiskostenkostenregeling woon-werkverkeer.

80-90-100% regeling

Wij willen afspraken maken over een 80-90-100% regeling of een afgeleide hiervan. Hierbij willen wij de uitkomsten van het onderzoek en aanbevelingen van de paritaire werkgroep over haalbaarheid van een dergelijke regeling betrekken. Doelstelling is ook om meer jongeren met echte banen aan het werk te helpen in de sector door afspraken te maken in een zogenoemde generatiepact.

Tijd nemen om toekomstvisie catering samen te bepalen

FNV Catering staat positief tegenover het opstellen van een gezamenlijke toekomstvisie voor de catering en hecht veel waarde aan een degelijk en goed onderbouwd onderzoek. Leden en medewerkers uit de gehele sector moeten actief betrokken worden bij een dergelijk veelomvattend proces. FNV Catering stelt dan ook voor de toekomstvisie los te trekken van de formele cao-onderhandelingen, zodat alle betrokken partijen voldoende tijd hebben een goede bijdrage te leveren aan de visie.

Starten met formele cao-onderhandelingen

FNV Catering wil donderdag 14 februari starten met de formele cao-onderhandelingen. Naast de cao-onderhandelaars neemt cao-commissielid Paul Haimes als toehoorder ook deel aan het cao-overleg. De heer Haimes zal als FNV Catering lid bij elk overleg aanwezig zijn en terugkoppeling over het proces geven aan de achterban. Dit gebeurt maandag 4 maart tijdens een bijeenkomst van de cao-commissie. De volgende cao-overleggen met de werkgevers staan gepland voor 14 februari, 12 maart, 25 maart en 26 maart.

Samen voor een sterke cao, help mee!

FNV Catering strijdt voor een beter loon en goede arbeidsvoorwaarden voor alle cateringmedewerkers. Daar hebben we jouw hulp en die van je collega's bij nodig. Ben je nog niet lid van FNV Catering of wil je de nieuwsbrief ontvangen met daarin het laatste nieuws uit jouw sector? Meld je aan via fnvcatering.nl/meedoen.

Lijkt het je leuk om samen met andere leden de catering sterk te maken? Bekijk wat jij kunt betekenen via fnvcatering.nl/doemee.

 

Inloggen

Wachtwoord vergeten?
Registreer je dan eerst hier.