Onderhandelingen cao catering: werkgevers doen onacceptabel bod

13-03-2019

Gisteren, dinsdag 12 maart, vond het derde overleg over een nieuwe cao catering plaats. De werkgevers wilden net als de vorige onderhandelingsrondes verder praten over de toekomstvisie van de sector. Vakbonden hebben wederom aangegeven om het juist te hebben over de korte termijn en afspraken te maken over een nieuwe cao catering. Na stevig aandringen vanuit de vakbonden komen werkgevers nu met een teleurstellend en onacceptabel bod.

Dit zijn de belangrijkste punten die FNV Catering voor jou wil bereiken

  • Een loonsverhoging van 5% op de feitelijke lonen per 1 april 2019 met een bodem van € 100,- bruto per maand.
  • Per 1 april 2019 een verhoging van de reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer van € 0,15 naar netto € 0,19 per kilometer voor alle gereisde kilometers (zonder maximum). Indien bij een inflight bedrijf een lagere reiskostenregeling wordt toegepast, dan geldt de meest gunstige regeling.
  • Afspraken maken over een 80-90-100% regeling of een afgeleide hiervan, zodat medewerkers het werk langer volhouden. Deze regeling houdt in dat je 80% van je normale uren werkt, 90% salaris ontvangt en 100% pensioen opbouwt.

Dit is wat werkgevers bieden

Werkgevers wilden inhoudelijk niet op de voorstellen ingaan, omdat zij van mening zijn dat dit korte termijn voorstellen zijn en zij zich willen richten op lange termijn doelen. Wel hebben de werkgevers onze voorstellen over een 80-90-100% regeling afgewezen. Na diverse schorsingen hebben de vakbonden dringend gevraagd om voorstellen voor een nieuwe cao catering te doen. De leden in de sector willen dat immers ook. Werkgevers hebben vervolgens aangegeven dat hun ruimte voor zowel een loonsverhoging als een reiskostenverhoging beperkt is. Zij kunnen voor deze twee onderwerpen maximaal aan loonruimte bieden:

  • 1,5% per 1 juli 2019
  • 0,5% per 1 januari 2020.


Dit staat mijlenver van hetgeen FNV Catering voor jou wil bereiken en staat niet in verhouding met alle inspanningen die jij dagelijks voor je werkgever levert! Daarnaast zijn ook de kosten voor bijvoorbeeld de zorgverzekering en btw op producten en diensten gestegen.

Laat weten wat jij vindt!
Nu dit bod van werkgevers op tafel ligt wil FNV Catering weten wat jij hiervan vindt. FNV Catering vindt dat de mening van medewerkers hierover zwaar moet meetellen. Geef je mening vóór 24 maart, daarna gaan we opnieuw onderhandelen. Jouw inbreng is van groot belang! Alleen samen regelen we een sterke cao. Geef je mening online door of telefonisch: 035 - 535 85 80.

Geef je mening!
 

Praat ook met je collega’s. Wat vinden zij van dit bod? Krijgen jullie zo voldoende respect en waardering voor het harde werken? Iedere catering collega mag zijn mening geven!

Doe mee!
Doordat onze voorstellen zo ver uit elkaar liggen zijn mogelijke acties voor een fatsoenlijke cao catering niet uitgesloten. Het actiecomité van FNV Catering is al bezig met het voorbereiden van (ludieke) acties. We hebben jouw hulp en die van jouw collega’s hard nodig. Daarom willen we graag van jou weten of jij bereid bent om samen met ons actie te voeren mocht dit nodig zijn. Hiervoor ontvang je dan een onkostenvergoeding.

Vervolg
De volgende cao-overleggen met de werkgevers staan gepland voor 25 maart en 26 maart.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?
Registreer je dan eerst hier.