FNV organiseert ledenreferendum pensioen

05-06-2019

De FNV houdt komende week een ledenraadpleging onder de 1 miljoen leden over het voorstel voor een nieuw contract voor pensioen en AOW. Het referendum wordt gehouden van woensdag 12 tot en met zaterdag 15 juni.

FNV-voorzitter Han Busker: ‘Door de afspraken met kabinet en werkgevers wordt de AOW-leeftijd bevroren en gaat daarna een stuk minder snel stijgen. Voor mensen met zware beroepen wordt nu geregeld dat ze met vroegpensioen kunnen, de zogenaamde RVU boete wordt opgeschort. Dit betekent voor heel veel mensen dat ze gezond de eindstreep kunnen halen. Met het nieuwe contract wordt ook de kans op kortingen een stuk kleiner en kunnen meer mensen vanaf jonge leeftijd, ook als zelfstandige een pensioen opbouwen.’

Dick Koerselman, voorzitter FNV Horecabond: "FNV Horecabond gelooft in dit nieuwe goede pensioencontract. Hiermee worden de doelen van FNV Horecabond grotendeels behaald."


Over de ledenraadpleging

Leden krijgen een brief in de bus met een individuele code. Hiermee kunnen ze via internet hun stem uitbrengen tussen woensdag 12 juni 11.00 uur en zaterdag 15 juni 12.00 uur. Na deze ledenraadpleging neemt uiteindelijk het Ledenparlement een definitief besluit. Het ledenparlement bestaat uit 105 vertegenwoordigers van de leden die per bedrijfstak zijn gekozen.

Over het akkoord

De AOW-leeftijd wordt tot 2022 bevroren op 66 jaar en 4 maanden. Door de snelle verhoging van de AOW-leeftijd komen veel werkenden nu in de problemen. Als oplossing wordt om te beginnen de AOW-leeftijd de komende twee jaar bevroren op 66 jaar en 4 maanden. In de plannen van het kabinet zou de AOW-leeftijd in 2020 omhoog gaan naar 66 jaar en 8 maanden en in 2021 naar 67 jaar. Dit gaat dus nu niet door.

Mensen met zwaar werk kunnen eerder stoppen door afspraken in de cao

Voor mensen met zwaar en onregelmatig werk is het nu extra moeilijk om gezond de AOW-leeftijd te halen. Dankzij dit akkoord kunnen voor hen afspraken worden gemaakt in de cao, waardoor ze tot 3 jaar vóór de AOW-leeftijd kunnen stoppen. De boete op eerder stoppen wordt hiervoor deels geschrapt. Toeslagen voor onregelmatig en zwaar werk kunnen voortaan belastingvrij worden gespaard voor eerder stoppen. Ook kunnen hiervoor 100 weken verlof worden opgespaard (dit was 50 weken). Er komt een fonds van 800 miljoen beschikbaar voor maatwerk in de sectoren.

Vanaf 2022 stijgt de AOW-leeftijd veel langzamer dan gepland

Nu staat nog in de wet dat de AOW-leeftijd na 2021 één-op-één omhoog gaat met de stijging van de levensverwachting. Als het concept-pensioenakkoord door iedereen wordt aangenomen, wordt deze stijging veel langzamer.

Onderzoek naar AOW na 45 dienstjaren

Werkgevers, vakbonden en kabinet onderzoeken samen of de AOW-leeftijd in de toekomst gekoppeld kan worden aan 45 dienstjaren. Dit is vooral belangrijk voor de mensen die al heel jong zijn begonnen met werken.

Nieuw pensioencontract met eerder indexatie

De komende jaren komt er een ander soort pensioenuitkering. Dit nieuwe solidaire contract komt in de plaats van de huidige uitkeringsovereenkomst. Belangrijk verschil is dat pensioenfondsen minder hoge buffers hoeven aan te houden. Hierdoor kunnen bij voldoende rendement de pensioenuitkeringen en pensioenopbouw gemakkelijker meestijgen met de prijzen (indexatie). Op verzoek van het kabinet wordt de zogenaamde ‘doorsneesystematiek’ afgeschaft. Afgesproken is dat hierdoor geen groepen erop achteruitgaan.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?
Registreer je dan eerst hier.