Bekijk hier onze antwoorden op de meest gestelde vragen over het Coronavirus of neem contact met ons op.

Wat het coronavirus voor jouw baan en inkomen betekent

05-05-2020

De sluiting van veel cateringlocaties heeft een enorme invloed op iedereen die in de catering werkt. Hieronder geven we drie situaties waarin we uitleggen wat het betekent voor medewerkers in de catering met een vast contract, contract voor bepaalde tijd en voor zzp’ers. 

1. Wat betekent de coronacrisis voor je als je een vast contract hebt?

Laten we dat uitleggen aan de hand van Mieke. Zij is cateringmedewerker op een locatie en heeft een vast contract voor 38 uur per week. Sinds de Coronacrisis werkt Mieke veel minder uren. Mieke blijft loon ontvangen van haar werkgever.

Plus- en minuren en inzet ADV-dagen
In artikel 22 van de cao is geregeld dat de werkgever jaarlijks 3 collectieve roostervrije dagen mag aanwijzen per locatie. De werkgever dient vóór 1 december van enig jaar kenbaar te maken of hij hiervan gebruikmaakt en zo ja hoeveel dagen hij collectief aanwijst. Mieke’s werkgever kan besluiten om deze 3 dagen nu aan te wijzen.

Daarnaast is er in art. 17a van de cao een plus- en minregeling opgenomen. Deze regeling maakt het mogelijk om per week maximaal 20% meer of minder ingeroosterd te worden. Aan het einde van het kwartaal worden plus- en minuren tegen elkaar weggestreept. Mochten er geen plusuren zijn, dan mag de werkgever van Mieke maximaal 1 roostervrije dag (ADV-dag) gebruiken om de minuren te verrekenen.

Let op: pas geleden hebben cao-partijen met elkaar om de tafel gezeten om te kijken hoe we in de catering allemaal om moeten gaan met de coronacrisis. Gebleken is dat strikt vasthouden aan de cao tot problemen leidt voor de bedrijfsvoering. Het resultaat van het overleg is dat de cao tijdelijk iets verruimd wordt op het punt van de plus- en minurenregeling en de inzet van ADV-dagen.

Bedrijven krijgen de mogelijkheid om hiermee soepeler om te gaan. Dit betekent dat het percentage van 20% (iets) flexibeler is en de tijd waarin de uren verrekend moeten worden ook wat flexibeler is (waarschijnlijk binnen een half jaar tot een jaar). Vraag de ondernemingsraad hoe de concrete invulling hiervan is voor jouw bedrijf.

Vakantiedagen
Mieke’s werkgever kan haar ook vragen vakantiedagen op te nemen. Een werknemer kan niet verplicht worden om reguliere vakantiedagen op te nemen (25 bij een fulltime dienstverband), tenzij zij hierover afspraken heeft gemaakt in haar arbeidsovereenkomst. Bij Mieke is dat niet het geval. Zij zal zelf de beslissing moeten nemen in hoeverre zij samen met haar werkgever de ‘pijn’ van deze crisis wil dragen.

Andere werkzaamheden
Als Mieke haar gewone werkzaamheden niet kan doen, kan haar werkgever haar wel verplichten om tijdelijk andere werkzaamheden te doen, bijvoorbeeld op een andere locatie die nog wel open is, of schoonmaak- en opruimwerkzaamheden op de locatie. Het gaat erom dat de werkzaamheden redelijk zijn. Dit zal per persoon en per situatie verschillen. Het blijft steeds zo dat Mieke’s werkgever moet zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Dit betekent bijvoorbeeld dat hij haar van de benodigde beschermingsmiddelen moet voorzien en uitlegt hoe deze te gebruiken. Ook moet haar werkgever haar voorlichting en instructies geven over de werkzaamheden en de risico’s die het werk met zich meebrengt.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)
In tijden van de coronacrisis kan Mieke’s werkgever een aanvraag indienen bij het UWV voor een tijdelijke tegemoetkoming in de loonkosten. Als de aanvraag toegewezen wordt, krijgt haar werkgever compensatie van de loonkosten voor maximaal 90%. Mieke krijgt haar loon gewoon voor 100% doorbetaald.

Meer weten over jouw rechten en plichten tijdens de NOW 1.0 of NOW 2.0?

2. Wat betekent de coronacrisis voor je als je een contract hebt voor bepaalde tijd?

Angela is barista in een groot kantoorpand en heeft een jaarcontract voor 24 uur per week bij een grote cateraar. Haar contract loopt af op 1 juni 2020. Sinds de Coronacrisis werkt Angela veel minder uren. Angela blijft vooralsnog loon ontvangen van haar werkgever.

Plus- en minuren en inzet ADV-dagen
In artikel 22 van de cao is geregeld dat de werkgever jaarlijks 3 collectieve roostervrije dagen mag aanwijzen per locatie. De werkgever dient vóór 1 december van enig jaar kenbaar te maken of hij hiervan gebruikmaakt en zo ja hoeveel dagen hij collectief aanwijst. Angela’s werkgever kan besluiten om deze 3 dagen nu aan te wijzen.

Daarnaast is er in art. 17a van de cao een plus- en minregeling opgenomen. Deze regeling maakt het mogelijk om per week maximaal 20% meer of minder ingeroosterd te worden. Aan het einde van het kwartaal worden plus- en minuren tegen elkaar weggestreept. Mochten er geen plusuren zijn, dan mag de werkgever van Angela maximaal 1 (pro rata) roostervrije dag gebruiken om de minuren te verrekenen.

Let op: pas geleden hebben cao-partijen met elkaar om de tafel gezeten om te kijken hoe we in de catering allemaal om moeten gaan met de coronacrisis. Gebleken is dat strikt vasthouden aan de cao tot problemen leidt voor de bedrijfsvoering. Het resultaat van het overleg is dat de cao tijdelijk iets verruimd wordt op het punt van de plus- en minurenregeling en de inzet van ADV-dagen. Bedrijven krijgen de mogelijkheid om hiermee soepeler om te gaan. Dit betekent dat het percentage van 20% (iets) flexibeler is en de tijd waarin de uren verrekend moeten worden ook wat flexibeler is (waarschijnlijk binnen een half jaar tot een jaar). Vraag de ondernemingsraad hoe de concrete invulling hiervan is voor jouw bedrijf.

Vakantiedagen
Angela’s werkgever kan haar ook vragen vakantiedagen op te nemen. Een werknemer kan niet verplicht worden om reguliere vakantiedagen op te nemen (25 bij een fulltime dienstverband), tenzij zij hierover afspraken heeft gemaakt in haar arbeidsovereenkomst. Bij Angela is dat niet het geval. Zij zal zelf de beslissing moeten nemen in hoeverre zij samen met haar werkgever de ‘pijn’ van deze crisis wil dragen.

Andere werkzaamheden
Als Angela haar gewone werkzaamheden niet kan doen, kan haar werkgever haar wel verplichten om tijdelijk andere werkzaamheden te doen, bijvoorbeeld op een andere locatie die nog wel open is, of schoonmaak- en opruimwerkzaamheden op de locatie. Het gaat erom dat de werkzaamheden redelijk zijn. Dit zal per persoon en per situatie verschillen. Het blijft steeds zo dat haar werkgever moet zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Dit betekent bijvoorbeeld dat hij haar van de benodigde beschermingsmiddelen moet voorzien en uitlegt hoe deze te gebruiken. Ook moet haar werkgever haar voorlichting en instructies geven over de werkzaamheden en de risico’s die het werk met zich meebrengt.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)
In tijden van de coronacrisis kan Angela’s werkgever een aanvraag indienen bij het UWV voor een tijdelijke tegemoetkoming in de loonkosten. Als de aanvraag toegewezen wordt, krijgt haar werkgever compensatie van de loonkosten voor maximaal 90%. Angela krijgt haar loon gewoon voor 100% doorbetaald.

Meer weten over jouw rechten en plichten tijdens de NOW?

3. Wat betekent de coronacrisis voor je als je zzp’er bent?

Brian heeft lange tijd in loondienst in de horeca gewerkt, maar is sinds een paar jaar zzp’er. Zijn agenda zag er goed gevuld uit, maar is plotseling helemaal leeg door de coronacrisis.

Vangnet voor zzp’ers in financiële nood
Het kabinet heeft besloten om een tijdelijke, versoepelde regeling in te stellen om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Dit betekent dat Brian voor in ieder geval de periode tot 1 oktober a.s., via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning kan krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen van Brian aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald.

Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling geen sprake van een vermogenstoets. Wel telt het inkomen van Brians partner mee. Als het gezamenlijke inkomen boven het sociaal minimum (zie https://www.uwv.nl/particulieren/bedragen/detail/sociaal-minimum voor het bedrag) uitkomt, kan Brian geen aanspraak meer maken op een tegemoetkoming in levensonderhoud. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage. Hiervoor is er geen sprake van een inkomenstoets van de partner van Brian.

Dit zijn natuurlijk maar enkele voorbeelden en geschreven op basis van de informatie die we nu hebben. De uitwerking van de regelgeving is nu bezig en kan dus nog gaan wijzigen. Houd ook de website van de Rijksoverheid in de gaten voor het laatste nieuws.

Heb je vragen over jouw situatie, neem dan contact met ons op. FNV Catering is er voor jou, ook in deze onzekere tijden.

 

Inloggen

Wachtwoord vergeten?
Registreer je dan eerst hier.