Wat het coronavirus voor jouw baan en inkomen betekent

15-10-2020

De coronacrisis heeft tot gevolg dat je wellicht minder werkt dan dat je normaal zou werken. Locaties zijn gesloten of zijn minder lang open. Hieronder geven we drie situaties waarin we uitleggen wat het betekent voor medewerkers in de catering met een vast contract, contract voor bepaalde tijd en voor zzp’ers. 

1. Wat betekent de coronacrisis voor je als je een vast contract hebt?

Laten we dat uitleggen aan de hand van Mieke. Zij is cateringmedewerker op een locatie en heeft een vast contract voor 38 uur per week. Sinds de Coronacrisis werkt Mieke veel minder uren. Mieke blijft loon ontvangen van haar werkgever.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)
In tijden van de coronacrisis kan Mieke’s werkgever een aanvraag indienen bij het UWV voor een tijdelijke tegemoetkoming in de loonkosten. Als de aanvraag toegewezen wordt, krijgt haar werkgever compensatie voor een deel van de loonkosten. Mieke krijgt haar loon gewoon voor 100% doorbetaald.

Plus- en minuren en inzet ADV-dagen
In artikel 22 van de cao is geregeld dat de werkgever jaarlijks 3 collectieve roostervrije dagen mag aanwijzen per locatie. De werkgever dient vóór 1 december van enig jaar kenbaar te maken of hij hiervan gebruikmaakt en zo ja hoeveel dagen hij collectief aanwijst. Mieke’s werkgever kan besluiten om deze 3 dagen nu aan te wijzen.

Daarnaast is er in art. 17a van de cao een plus- en minregeling opgenomen. Deze regeling maakt het mogelijk om per week maximaal 20% meer of minder ingeroosterd te worden. Aan het einde van het kwartaal worden plus- en minuren normaliter tegen elkaar weggestreept. Mocht er een minsaldo overblijven, dan mag de werkgever maximaal 1 roostervrije dag (ADV-dag) gebruiken om de minuren te verrekenen, tenzij hij de werknemer niet in staat heeft gesteld om de overeengekomen uren te werken.

Heeft Mieke plusuren gemaakt in de afgelopen weken maar ontvangt haar werkgever NOW? Dan vindt FNV Catering het onredelijk als deze plusuren verrekend worden met minuren die ze nu opbouwt door corona. Eventuele plusuren zouden – conform cao - in de maand na afloop van het kwartaal uitbetaald moeten worden. De minuren die zij opbouwt door corona mogen in dit geval niet verrekend worden met een ADV-dag.  

Vakantiedagen
Mieke’s werkgever kan haar ook vragen vakantiedagen op te nemen. Een werknemer kan niet verplicht worden om reguliere vakantiedagen op te nemen (25 bij een fulltime dienstverband), tenzij zij hierover afspraken heeft gemaakt in haar arbeidsovereenkomst. Bij Mieke is dat niet het geval. Zij zal zelf de beslissing moeten nemen in hoeverre zij samen met haar werkgever de ‘pijn’ van deze crisis wil dragen.

Andere werkzaamheden
Als Mieke haar gewone werkzaamheden niet kan doen, kan haar werkgever haar wel verplichten om tijdelijk andere werkzaamheden te doen, bijvoorbeeld op een andere locatie die nog wel open is, of schoonmaak- en opruimwerkzaamheden op de locatie. Het gaat erom dat de werkzaamheden redelijk zijn. Dit zal per persoon en per situatie verschillen. Het blijft steeds zo dat Mieke’s werkgever moet zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Dit betekent bijvoorbeeld dat hij haar van de benodigde beschermingsmiddelen moet voorzien en uitlegt hoe deze te gebruiken. Ook moet haar werkgever haar voorlichting en instructies geven over de werkzaamheden en de risico’s die het werk met zich meebrengt.

Meer weten over NOW 5.0?

2. Wat betekent de coronacrisis voor je als je een contract hebt voor bepaalde tijd?

Angela is barista in een groot kantoorpand en heeft een jaarcontract voor 24 uur per week bij een grote cateraar. Haar contract loopt af op 1 maart 2022. Sinds de Coronacrisis werkt Angela veel minder uren. Angela blijft vooralsnog loon ontvangen van haar werkgever.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)
In tijden van de coronacrisis kan Angela’s werkgever een aanvraag indienen bij het UWV voor een tijdelijke tegemoetkoming in de loonkosten. Als de aanvraag toegewezen wordt, krijgt haar werkgever compensatie voor een deel van de loonkosten. Angela krijgt haar loon gewoon voor 100% doorbetaald.

Plus- en minuren en inzet ADV-dagen
In artikel 22 van de cao is geregeld dat de werkgever jaarlijks 3 collectieve roostervrije dagen mag aanwijzen per locatie. De werkgever dient vóór 1 december van enig jaar kenbaar te maken of hij hiervan gebruikmaakt en zo ja hoeveel dagen hij collectief aanwijst. Angela’s werkgever kan besluiten om deze 3 dagen nu aan te wijzen.

Daarnaast is er in art. 17a van de cao een plus- en minregeling opgenomen. Deze regeling maakt het mogelijk om per week maximaal 20% meer of minder ingeroosterd te worden. Aan het einde van het kwartaal worden plus- en minuren normaliter tegen elkaar weggestreept. Mocht er een minsaldo overblijven, dan mag de werkgever maximaal 1 roostervrije dag (ADV-dag) gebruiken om de minuren te verrekenen, tenzij hij de werknemer niet in staat heeft gesteld om de overeengekomen uren te werken.

Heeft Angela plusuren gemaakt in de afgelopen weken maar ontvangt haar werkgever NOW? Dan vindt FNV Catering het onredelijk als deze plusuren verrekend worden met minuren die ze nu opbouwt door corona. Eventuele plusuren zouden – conform cao - in de maand na afloop van het kwartaal uitbetaald moeten worden. De minuren die zij opbouwt door corona mogen in dit geval niet verrekend worden met een ADV-dag.  

Vakantiedagen
Angela’s werkgever kan haar ook vragen vakantiedagen op te nemen. Een werknemer kan niet verplicht worden om reguliere vakantiedagen op te nemen (25 bij een fulltime dienstverband), tenzij zij hierover afspraken heeft gemaakt in haar arbeidsovereenkomst. Bij Angela is dat niet het geval. Zij zal zelf de beslissing moeten nemen in hoeverre zij samen met haar werkgever de ‘pijn’ van deze crisis wil dragen.

Andere werkzaamheden
Als Angela haar gewone werkzaamheden niet kan doen, kan haar werkgever haar wel verplichten om tijdelijk andere werkzaamheden te doen, bijvoorbeeld op een andere locatie die nog wel open is, of schoonmaak- en opruimwerkzaamheden op de locatie. Het gaat erom dat de werkzaamheden redelijk zijn. Dit zal per persoon en per situatie verschillen. Het blijft steeds zo dat haar werkgever moet zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Dit betekent bijvoorbeeld dat hij haar van de benodigde beschermingsmiddelen moet voorzien en uitlegt hoe deze te gebruiken. Ook moet haar werkgever haar voorlichting en instructies geven over de werkzaamheden en de risico’s die het werk met zich meebrengt.

Meer weten over NOW 5.0?

3. Wat betekent de coronacrisis voor je als je zzp’er bent?

De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO) is per 1 oktober 2021 gestopt. ZZP’ers die financiële ondersteuning nodig hebben kunnen tot 1 april 2022 makkelijker een aanvraag doen voor bijstand voor zelfstandigen (BBZ). Je bedrijf moet wel levensvatbaar zijn en je moet voldoen aan de tijdelijk versoepelde voorwaarden.


Houd er rekening mee dat het aantal huisgenoten van 21 jaar of ouder van invloed is op de hoogte van de uitkering. Hoe meer huisgenoten, hoe lager de uitkering. De uitkering hoef je niet terug te betalen.

Meer informatie voor ZZP’ers vind je op www.zzphospitality.nl.

Dit zijn natuurlijk maar enkele voorbeelden en geschreven op basis van de informatie die we nu hebben. De uitwerking van de regelgeving is nu bezig en kan dus nog gaan wijzigen. Houd ook de website van de Rijksoverheid in de gaten voor het laatste nieuws.

Heb je vragen over jouw situatie, neem dan contact met ons op. FNV Catering is er voor jou, ook in deze onzekere tijden.

 

Inloggen Mijn FNV Catering

Wachtwoord vergeten?
Nu registreren.