Wat het coronavirus voor jouw baan en inkomen betekent

15-10-2020

De sluiting van veel cateringlocaties heeft een enorme invloed op iedereen die in de catering werkt. Hieronder geven we drie situaties waarin we uitleggen wat het betekent voor medewerkers in de catering met een vast contract, contract voor bepaalde tijd en voor zzp’ers. 

1. Wat betekent de coronacrisis voor je als je een vast contract hebt?

Laten we dat uitleggen aan de hand van Mieke. Zij is cateringmedewerker op een locatie en heeft een vast contract voor 38 uur per week. Sinds de Coronacrisis werkt Mieke veel minder uren. Mieke blijft loon ontvangen van haar werkgever.

Plus- en minuren en inzet ADV-dagen
In artikel 22 van de cao is geregeld dat de werkgever jaarlijks 3 collectieve roostervrije dagen mag aanwijzen per locatie. De werkgever dient vóór 1 december van enig jaar kenbaar te maken of hij hiervan gebruikmaakt en zo ja hoeveel dagen hij collectief aanwijst. Mieke’s werkgever kan besluiten om deze 3 dagen nu aan te wijzen.

Daarnaast is er in art. 17a van de cao een plus- en minregeling opgenomen. Deze regeling maakt het mogelijk om per week maximaal 20% meer of minder ingeroosterd te worden. Aan het einde van het kwartaal worden plus- en minuren tegen elkaar weggestreept. Mochten er geen plusuren zijn, dan mag de werkgever van Mieke maximaal 1 roostervrije dag (ADV-dag) gebruiken om de minuren te verrekenen.

Let op: pas geleden hebben cao-partijen met elkaar om de tafel gezeten om te kijken hoe we in de catering allemaal om moeten gaan met de coronacrisis. Gebleken is dat strikt vasthouden aan de cao tot problemen leidt voor de bedrijfsvoering. Het resultaat van het overleg is dat de cao tijdelijk iets verruimd wordt op het punt van de plus- en minurenregeling en de inzet van ADV-dagen.

Bedrijven krijgen de mogelijkheid om hiermee soepeler om te gaan. Dit betekent dat het percentage van 20% (iets) flexibeler is en de tijd waarin de uren verrekend moeten worden ook wat flexibeler is (waarschijnlijk binnen een half jaar tot een jaar). Vraag de ondernemingsraad hoe de concrete invulling hiervan is voor jouw bedrijf.

Vakantiedagen
Mieke’s werkgever kan haar ook vragen vakantiedagen op te nemen. Een werknemer kan niet verplicht worden om reguliere vakantiedagen op te nemen (25 bij een fulltime dienstverband), tenzij zij hierover afspraken heeft gemaakt in haar arbeidsovereenkomst. Bij Mieke is dat niet het geval. Zij zal zelf de beslissing moeten nemen in hoeverre zij samen met haar werkgever de ‘pijn’ van deze crisis wil dragen.

Andere werkzaamheden
Als Mieke haar gewone werkzaamheden niet kan doen, kan haar werkgever haar wel verplichten om tijdelijk andere werkzaamheden te doen, bijvoorbeeld op een andere locatie die nog wel open is, of schoonmaak- en opruimwerkzaamheden op de locatie. Het gaat erom dat de werkzaamheden redelijk zijn. Dit zal per persoon en per situatie verschillen. Het blijft steeds zo dat Mieke’s werkgever moet zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Dit betekent bijvoorbeeld dat hij haar van de benodigde beschermingsmiddelen moet voorzien en uitlegt hoe deze te gebruiken. Ook moet haar werkgever haar voorlichting en instructies geven over de werkzaamheden en de risico’s die het werk met zich meebrengt.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)
In tijden van de coronacrisis kan Mieke’s werkgever een aanvraag indienen bij het UWV voor een tijdelijke tegemoetkoming in de loonkosten. Als de aanvraag toegewezen wordt, krijgt haar werkgever compensatie voor een deel van de loonkosten. Mieke krijgt haar loon gewoon voor 100% doorbetaald.

Meer weten over jouw rechten en plichten tijdens de NOW 1.0, NOW 2.0 of NOW 3.0?

2. Wat betekent de coronacrisis voor je als je een contract hebt voor bepaalde tijd?

Angela is barista in een groot kantoorpand en heeft een jaarcontract voor 24 uur per week bij een grote cateraar. Haar contract loopt af op 1 november 2020. Sinds de Coronacrisis werkt Angela veel minder uren. Angela blijft vooralsnog loon ontvangen van haar werkgever.

Plus- en minuren en inzet ADV-dagen
In artikel 22 van de cao is geregeld dat de werkgever jaarlijks 3 collectieve roostervrije dagen mag aanwijzen per locatie. De werkgever dient vóór 1 december van enig jaar kenbaar te maken of hij hiervan gebruikmaakt en zo ja hoeveel dagen hij collectief aanwijst. Angela’s werkgever kan besluiten om deze 3 dagen nu aan te wijzen.

Daarnaast is er in art. 17a van de cao een plus- en minregeling opgenomen. Deze regeling maakt het mogelijk om per week maximaal 20% meer of minder ingeroosterd te worden. Aan het einde van het kwartaal worden plus- en minuren tegen elkaar weggestreept. Mochten er geen plusuren zijn, dan mag de werkgever van Angela maximaal 1 (pro rata) roostervrije dag gebruiken om de minuren te verrekenen.

Let op: pas geleden hebben cao-partijen met elkaar om de tafel gezeten om te kijken hoe we in de catering allemaal om moeten gaan met de coronacrisis. Gebleken is dat strikt vasthouden aan de cao tot problemen leidt voor de bedrijfsvoering. Het resultaat van het overleg is dat de cao tijdelijk iets verruimd wordt op het punt van de plus- en minurenregeling en de inzet van ADV-dagen. Bedrijven krijgen de mogelijkheid om hiermee soepeler om te gaan. Dit betekent dat het percentage van 20% (iets) flexibeler is en de tijd waarin de uren verrekend moeten worden ook wat flexibeler is (waarschijnlijk binnen een half jaar tot een jaar). Vraag de ondernemingsraad hoe de concrete invulling hiervan is voor jouw bedrijf.

Vakantiedagen
Angela’s werkgever kan haar ook vragen vakantiedagen op te nemen. Een werknemer kan niet verplicht worden om reguliere vakantiedagen op te nemen (25 bij een fulltime dienstverband), tenzij zij hierover afspraken heeft gemaakt in haar arbeidsovereenkomst. Bij Angela is dat niet het geval. Zij zal zelf de beslissing moeten nemen in hoeverre zij samen met haar werkgever de ‘pijn’ van deze crisis wil dragen.

Andere werkzaamheden
Als Angela haar gewone werkzaamheden niet kan doen, kan haar werkgever haar wel verplichten om tijdelijk andere werkzaamheden te doen, bijvoorbeeld op een andere locatie die nog wel open is, of schoonmaak- en opruimwerkzaamheden op de locatie. Het gaat erom dat de werkzaamheden redelijk zijn. Dit zal per persoon en per situatie verschillen. Het blijft steeds zo dat haar werkgever moet zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Dit betekent bijvoorbeeld dat hij haar van de benodigde beschermingsmiddelen moet voorzien en uitlegt hoe deze te gebruiken. Ook moet haar werkgever haar voorlichting en instructies geven over de werkzaamheden en de risico’s die het werk met zich meebrengt.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)
In tijden van de coronacrisis kan Angela’s werkgever een aanvraag indienen bij het UWV voor een tijdelijke tegemoetkoming in de loonkosten. Als de aanvraag toegewezen wordt, krijgt haar werkgever compensatie voor een deel van de loonkosten. Angela krijgt haar loon gewoon voor 100% doorbetaald.

Meer weten over jouw rechten en plichten tijdens de NOW 1.0, NOW 2.0 of NOW 3.0?

3. Wat betekent de coronacrisis voor je als je zzp’er bent?

Zelfstandige ondernemers die inkomsten derven en met financiële problemen zitten, kunnen een beroep doen op de 'Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers' (TOZO). De tijdelijke voorziening geldt in ieder geval tot 1 juli 2021 en kent 2 soorten ondersteuning: een uitkering voor levensonderhoud en een lening voor bedrijfskapitaal. De hoogte van de inkomensondersteuning is, afhankelijk van het inkomen en de huishoudsamenstelling, maximaal ca. € 1536 per maand (netto per 1 januari 2021). Er geldt in ieder geval tot 1 april 2021 geen vermogenstoets, wel een partnerinkomenstoets. De uitkering hoeft niet terugbetaald te worden. De lening voor bedrijfskapitaal bedraagt maximaal € 10.157,-. Uitstel van de aflossingsverplichting is mogelijk. Er wordt een verlaagd rentepercentage gehanteerd.

Kijk ook op www.zzphospitality.nl voor meer informatie voor zzp'ers.

Dit zijn natuurlijk maar enkele voorbeelden en geschreven op basis van de informatie die we nu hebben. De uitwerking van de regelgeving is nu bezig en kan dus nog gaan wijzigen. Houd ook de website van de Rijksoverheid in de gaten voor het laatste nieuws.

Heb je vragen over jouw situatie, neem dan contact met ons op. FNV Catering is er voor jou, ook in deze onzekere tijden.

 

Inloggen Mijn FNV Catering

Wachtwoord vergeten?
Nu registreren.