Stand van zaken cao catering

28-04-2021

Vorig jaar 1 april 2020 is de cao catering verlopen. Dit viel samen met de eerste lockdown als gevolg van de coronacrisis. In de maanden voorafgaand aan dit moment zijn vakbonden en werkgevers met elkaar aan de slag geweest om de kaders voor een nieuwe cao te schetsen. Een cao die antwoord moest gaan bieden op de (veranderende) omstandigheden waarbinnen de sector zich bevond (en bevindt); toenemende concurrentie vanuit de horeca, supermarkten (blurring), veranderende klanteisen en veranderende wensen en behoeften van werknemers (behoud huidig personeel, aantrekkelijkheid nieuw personeel).

De coronacrisis heeft de sector zwaar geraakt. Een grote vraaguitval (thuiswerken, sluiting bedrijven en instellingen) heeft geleid tot een forse krimp in de werkgelegenheid en veel bedrijven die worstelen om het hoofd boven water te houden. Ook voor medewerkers in de catering heeft dit veel betekend. Veel medewerkers moesten gedwongen de sector verlaten. Anderen verkeerden/verkeren in grote onzekerheid over hun toekomst. Dat heeft veel leed en verdriet teweeg gebracht. Tegen deze achtergrond heeft het afsluiten van een nieuwe cao geen prioriteit gehad en is dit proces dan ook stilgelegd.

Korte en lange termijn

We zijn ondertussen ruim een jaar verder. Met de komst van de vaccins gloort er voorzichtig wat licht in de tunnel. Tegelijkertijd is de kans groot dat de tijden van voor de crisis voor de sector niet terugkeren. De verwachting is bijvoorbeeld dat (gedeeltelijk) thuiswerken de norm wordt. Voor de korte termijn betekent dit helaas een voortdurende onzekerheid, maar ook op de wat langere termijn is het lastig te voorspellen wat er gaat gebeuren. Alle partijen zijn zich daar zeer van bewust. Vooral ook wat het doet voor onze mensen.

Tegen dit onzekere achtergrondscherm zijn wij als cao-partijen gestart met een verkenning naar de mogelijkheden om te komen tot een nieuwe cao. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen:


Verkennende gesprekken

De huidige tijd en de onzekere toekomst maakt het huidige cao-proces  anders dan voorgaande jaren. Inmiddels hebben we met werkgevers meerdere verkennende gesprekken gevoerd met als doel te komen tot nieuwe cao-afspraken. Werkgevers hebben aangegeven dat zij over een aantal zaken nieuwe afspraken willen maken in een zogenaamde cao catering 2.0. Het gaat hierbij onder andere om nieuwe structurele afspraken over o.a. functies, beloningen, arbeidstijden, opleiding/ontwikkeling en mobiliteit.

Vakbonden zijn bereid om hierover overleg te voeren. Echter willen wij hier zorgvuldig mee omgaan en iedereen (medewerkers, werkgevers en opdrachtgevers) hierbij betrekken. Om vervolgens tot nieuwe afspraken te komen, waarbij onze uitgangspunt is dat de waarde van huidige cao afspraken minimaal gelijk dient te blijven met eventueel nieuwe afspraken.

Voor de korte termijn zijn vakbonden bereid om met werkgevers de volgende afspraken te maken:


Hoe nu verder?

Werkgevers bespreken bovenstaande punten met hun achterban en op 11 mei zullen we met werkgevers verder praten om te komen tot formele cao-afspraken. Mochten er zaken concreet worden dan zullen vakbonden dit uiteraard voorleggen aan de leden.

Inloggen Mijn FNV Catering

Wachtwoord vergeten?
Nu registreren.