Achterban FNV Catering akkoord met nieuwe cao catering met ruimte voor hospitality

04-05-2022

De achterban van FNV Catering is akkoord met het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao catering met ruimte voor hospitality. In de cao zijn voor verschillende groepen medewerkers afspraken gemaakt. De ambitie van partijen is om deze verschillen naar elkaar toe te laten groeien. Medewerkers in de sector - leden en niet-leden - konden van 12 april – 2 mei jl. hun mening geven: bijna 94% van de uitgebrachte stemmen was positief. De andere bonden en de werkgeversorganisaties zijn ook akkoord, waarmee de cao per 1 april 2022 een feit is.

Volledige cao tekst

De cao teksten worden de komende tijd verder uitgewerkt. Je kunt  al wel de loontabellen per 1 april 2022 en 1 januari 2023 en de rekentool bij overgang deel A naar deel B van de cao downloaden


Harry de Wit, bestuurder FNV Catering: “De uitkomst van de stemming onder onze achterban is overtuigend positief. Dit geeft aan dat we met deze cao een mooi resultaat hebben bereikt waar de sector behoefte aan heeft zowel nu als in de toekomst. Een cao waarin huidige medewerkers hun goede voorwaarden houden en nieuwe medewerkers voortaan meer kunnen bieden.”

Peter Stoute, cao commissie FNV Catering én zat als lid ook aan tafel tijdens de cao-onderhandelingen: “De onderhandelingen waren erg intens en uitdagend. Ik ben altijd optimistisch gebleven een goed resultaat binnen te halen en overtuigd geweest, dat er een goede basis zou komen om in de toekomst verder te praten met de werkgevers. Immers, een pessimist ziet in elke kans de moeilijkheden, een optimist ziet in elke moeilijkheid de kansen.”

Toekomstbestendig

Door de werkingssfeer van de cao catering te verbreden, wordt de werkzekerheid van medewerkers in de catering, hospitality en inflight vergroot. Collega’s binnen één bedrijf die tot nu toe onder verschillende cao’s werkten, vallen voortaan allemaal onder de nieuwe cao. Hierdoor wordt het mogelijk medewerkers op diverse locaties te laten werken en het aantal contracturen te verhogen.  

De belangrijkste cao afspraken zijn:

Deel A – huidige medewerkers die nu al vallen onder de cao contractcatering


Deel B – Nieuwe medewerkers en medewerkers die nu nog onder de cao horeca werken


Inflight medewerkers


Documenten

Inloggen Mijn FNV Catering

Wachtwoord vergeten?
Nu registreren.