Werktijden en vakantie

Het is belangrijk om goede afspraken te maken over je werktijden en vakantie. Het is logisch dat je werkgever je vaker wil inroosteren als het druk is en minder vaak een beroep op je doet als het rustiger is. Om medewerkers te beschermen is er de Arbeidstijdenwet.

Arbeidstijdenwet

De Arbeidstijdenwet (ATW) geldt voor alle werknemers die minder dan driemaal het wettelijk minimumloon verdienen. Werknemers die meer verdienen maar regelmatig in de nacht en/of op risicovolle plekken werken, vallen ook onder de Arbeidstijdenwet. Volgens de Arbeidstijdenwet mag een dienst niet langer zijn dan 12 uur en de wekelijkse arbeidstijd maximaal 60 uur. In een periode van 4 weken mag je gemiddeld maximaal 55 uur per week werken en per 16 weken gemiddeld 48 uur per week.

Overuren

Werknemers die ouder zijn dan 18 jaar maken overuren zodra ze langer werken dan 40 uur per week of 9 uur per dag. Gebeurt dit in opdracht van de werkgever, dan moet hij in overleg met de werknemer daarvoor compensatie in vrije tijd geven. Lukt dat niet, dan heeft de werknemer recht op een toeslag. De vergoeding in vrije tijd moet in totaal gelijk zijn aan de duur van het overwerk, dus voor ieder overuur heb je recht op een uur vrije tijd.

Let op: werknemers van 50 jaar en ouder kunnen niet tot overwerk verplicht worden!

Compensatie


Wil jij je overuren compenseren in vrije tijd? Volgens de cao horeca moet dit in een periode van dertien weken na het kalenderjaar (dus in de maanden januari t/m maart). Is dit niet mogelijk? Dan mogen de resterende overuren binnen 4 weken na deze 13 weken worden uitbetaald:


Heb jij een contract met een vast aantal uren maar val je niet onder de cao horeca? Dan worden je overuren aan het einde van het kalenderjaar direct berekend.

Flexwerk

Als flexwerker heb je een flexibel arbeidscontract. Ook is een vaste werkplek niet altijd nodig. Er zijn verschillende soorten flexwerkers. Uitzendkrachten vallen onder één van de uitzend-cao’s. In artikel 9 van de cao catering lees je meer over uitzendwerk in de catering. Werknemers met een oproepcontract zijn in principe in dienst bij de werkgever. Zij vallen hierdoor direct onder de cao contractcatering. In deze cao vind je meer informatie over werken in de catering.

Feestdagen

Erkende feestdagen zijn geen extra betaalde vrije dagen (zoals bijvoorbeeld een vakantiedag). In de cao catering is wel een extra vergoeding opgenomen als je ook daadwerkelijk tijdens de feestdagen werkt. In eerste instantie krijg je een vergoeding in vrije tijd. Je werkgever is verplicht deze vrije tijd ‘uit te betalen’ in de periode van 26 weken volgend op de betreffende erkende feestdag. Als dit niet binnen deze periode van 26 weken is gelukt, dan heb je recht op een toeslag van 50% van je bruto-uurloon. Dit moet uiterlijk 4 weken na het aflopen van deze 26 weken worden uitbetaald.

Besluit jouw werkgever dicht te blijven op een erkende feestdag? Dan bouw je minuren op. Je werkgever moet jou wél doorbetalen. De vrije dag moet op een ander moment ingehaald worden. Lukt het niet deze in te halen binnen het kalenderjaar waarin deze minuren zijn ontstaan? Dan komen ze aan het eind van dit kalenderjaar te vervallen. Dit kost je geen loon. Dit is en blijft namelijk de keus en de verantwoordelijkheid van je werkgever.

Vakantie

Het vakantiejaar loopt in principe van 1 juni tot en met 31 mei. Als vakantiejaar mag ook 1 januari tot en met 31 december aangehouden worden. Deze keuze moet wel voor de hele onderneming gelden. Door een kalenderjaar en vakantiejaar gelijk te stellen is het gemakkelijker toezien wanneer vakantiedagen komen te vervallen. Je vakantiedagen blijven achttien maanden geldig.

Opbouw vakantiedagen

Je bouwt per uur (waarover je recht hebt op loon) 0,096 uur op aan vakantie. Deze opbouw bestaat uit:

De opbouw vindt niet alleen plaats over normale gewerkte uren, maar ook bijvoorbeeld tijdens de opname van een vakantie, tijdens ziekte (opbouw over maximaal een half jaar) of tijdens een vrije dag wegens compensatie van overuren of feestdagen.

Val jij onder de cao catering? Dan bouw je als je fulltime (38 uur per week) werkt 190 vakantie-uren (25 vakantiedagen) op. De wettelijke opbouw van vakantie-uren is 0,0768 per uur. Bij een fulltime baan komt dit neer op 152 vakantie-uren (20 vakantiedagen).

Opnemen vakantie

Als jij vakantie wilt opnemen, dan dien je een verzoek in bij je werkgever. In dit verzoek geef je aan wanneer en voor hoe lang je op vakantie wilt. Je werkgever stelt de vakantie dan, voor zover mogelijk, vast volgens jouw wensen.

Bekijk hier een voorbeeldbrief om je vakantie-aanvraag in te dienen.

Arbeidsduurverkorting (ADV)

Om ervoor te zorgen dat oudere medewerkers fit blijven en met plezier naar het werk gaan, hebben medewerkers van 55 jaar en ouder recht op arbeidstijdverkorting (ADV). Hoe ouder je bent, hoe meer ADV uren je krijgt.

Geboren vóór 1 januari 1961

Een medewerker die geboren is vóór 1 januari 1961 heeft, vanaf de maand waarin hij 55 jaar wordt, recht op verdere arbeidsduurverkorting. De aanvullende rechten zijn als volgt:

Geboren op of na 1 januari 1961

Een medewerker die geboren is op of na 1 januari 1961 heeft, vanaf de maand waarin hij 57 jaar wordt, recht op verdere arbeidsduurverkorting. De aanvullende rechten zijn als volgt:


De medewerker van 55 jaar of ouder heeft tevens recht op het ruilen van loon voor roostervrije dagen.

Medewerkers die jonger zijn dan 55 jaar krijgen geen ADV, maar hebben wel recht op 13 roostervrije dagen per jaar (bij een fulltime dienstverband), met behoud van loon.

Roostervrije dagen

Elke cateringmedewerker heeft recht op 13 roostervrije dagen per jaar met behoud van loon. Op deze manier komt een werkweek van 40 uur neer op een gemiddelde werkweek van 38 uur. Elk jaar kun je, op vrijwillige basis aangeven of je deze roostervrije dagen op jaarbasis om wilt zetten in loon. Lees hierover in onze blog.

Meldingsprocedure werkdruk

Als jij en/of meerdere collega’s last hebben van werkdruk, dan is de eerste stap dit via het meldingsformulier te melden aan je direct leidinggevende.

Klik op de afbeelding hieronder voor de procedure voor de melding van problemen op het gebied van werkdruk.

Meer informatie?

Heb je nog vragen en/of wil je een advies over hoe om te gaan met jouw probleem omtrent werkdruk, dan kun je contact opnemen met FNV Catering sectorbestuurder Harry de Wit via e-mail: h.dewit@fnvcatering.nl.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?
Registreer je dan eerst hier.