Ziekte en verlof

Waar heb je recht op tijdens ziekte? Mag je werkgever salaris inhouden, of juist niet? En voor welke levensgebeurtenissen mag je nu precies verlof opnemen?

Ziekte

Ben jij ziek? Geef dit dan tijdig door aan je werkgever. Deze licht de Arbodienst of bedrijfsarts in.

Loondoorbetaling

De eerste 13 weken van het ziektejaar ontvang je 95% van je loon doorbetaald. De rest van het eerste ziektejaar, oftewel de volgende 39 weken, krijg je 90% van je loon doorbetaald. Duurt de ziekte langer dan een jaar, dan bedraagt de doorbetaling over het tweede ziektejaar 80%. Er worden geen wachtdagen ingehouden, dus je krijgt iedere dag dat je ziek bent betaald.

Als je langer ziek blijft, dan zijn jij en je werkgever verplicht zijn om, in onderling overleg, te komen tot een plan van aanpak om jou op een goede manier te laten re-integreren. 

In artikel 65 van de cao catering vind je hierover meer informatie.

Zwangerschapsverlof

Als je zwanger bent en een arbeidsovereenkomst hebt kun je aanspraak maken op wettelijke bepalingen voor zwangerschaps- en bevallingsverlof. De rechten gelden ook als je een 0-uren contract hebt of een contract voor een beperkt aantal uur. Je zwangerschaps- en bevallingsverlof is 16 weken. Je uitkering is gebaseerd op het inkomen in het kalenderjaar.

Dit verlof kun je flexibel opnemen. Dit betekent dat je op zijn vroegst zes weken en uiterlijk vier weken voor de uitgerekende bevallingsdatum met verlof kan gaan. Je hebt na de bevalling altijd recht op minstens tien weken bevallingsverlof. Ook al wordt jouw baby later geboren dan verwacht. Op de website van de Rijksoverheid vind je hierover alle informatie.

Ouderschapsverlof

Jij hebt recht op ouderschapsverlof als je ten minste een jaar in dienst bent bij je werkgever. Dit verlof is zonder behoud van loon. Je mag ouderschapsverlof opnemen tot je kind de leeftijd van 8 jaar heeft bereikt. Je hebt recht op 26 keer het aantal werkuren per week.

Alle informatie hierover vind je op de website van het Ministerie SZW.

Zorgverlof

Zorgverlof kun je opnemen om zorg te verlenen voor bijvoorbeeld een thuiswonend ziek (pleeg)kind, partner of een naast familielid. Per 12 maanden kun je 12 weken (maximaal de helft van het aantal contractuele werkuren) als zorgverlof opnemen. Dit betekent dat je dan parttime werkt.

Kortdurend en langdurend zorgverlof

Kortdurend zorgverlof is bedoeld om enkele dagen noodzakelijke zorg aan (pleeg)kinderen, de partner of ouders te kunnen geven. Je werkgever betaalt minstens 70% van het loon door.

Als je langere tijd voor een zieke naaste moet zorgen, kun je langdurend zorgverlof opnemen. Je werkgever kan dit verlof alleen weigeren als het bedrijf door het verlof ernstige problemen ondervindt. Je wordt tijdens dit verlof niet doorbetaald. Langdurend zorgverlof moet schriftelijk twee weken voor aanvang bij de werkgever worden aangevraagd.

Op de website van de Rijksoverheid vind je hierover alle informatie. Lees ook het 'Mantelzorg protocol Contractcaterinberanche 2017'.

Buitengewoon verlof

Als je in de catering werkt, heb je bij bepaalde privé-omstandigheden recht op buitengewoon verlof. Je werkgever is verplicht je vrij te geven, maar je krijgt wel gewoon je salaris uitbetaald. Buitengewoon verlof geldt volgens de cao voor de volgende omstandigheden:


Naar de dokter/tandarts

Heb jij een afspraak bij de dokter of tandarts? Officieel moet je hier vrije uren voor opnemen. Je werkgever hoeft alleen loon door te betalen als je ziek bent of door bedrijfsgerelateerde oorzaken je werk niet kunt uitvoeren. Ben je ziek en ga je naar de dokter? Meld je dan ziek zodat je met uitzondering van je eerste ziektedag recht hebt op behoud van loon.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?
Registreer je dan eerst hier.