Pensioencontract: waar waren we ook alweer gebleven?

13-02-2023

FNV Horecabond heeft in het najaar met de leden van de sectorraden horeca, catering en recreatie een aantal uitgangspunten afgesproken die wij in het nieuwe pensioencontract terug willen zien. Deze punten hebben wij gedeeld met de werkgevers en andere vakbonden, in grote lijnen kunnen zij zich hierin vinden. Nu in het nieuwe jaar 2023 willen wij flink vaart maken om te streven naar besluitvorming voor 1 juli a.s. zodat de nieuwe regeling op 1 januari 2025 kan ingaan. Voor de recreatie is het streven om dit al op 1 juli 2024 in te laten gaan. 

De onderhandelaars van FNV Horecabond nemen niet zelf de besluiten, dit doen uiteindelijk de leden van onze bond, werkenden en gepensioneerden gezamenlijk, het gaat iedereen aan die in de twee sectoren werken of gewerkt hebben, dus houdt de website en de komende nieuwsbrieven in de gaten want we gaan iedereen uitnodigen voor de bijeenkomst van de sectorraad als de tijd rijp is. Voorlopig denken wij dat dit ergens in mei of juni de leden te raadplegen.

Voorlopige keuzes sociale partners 


De politieke besluitvorming

De Tweede Kamer heeft nog vlak voor Kerst ingestemd met het wetsvoorstel Wet toekomstig Pensioen. Het is mooi dat deze belangrijke stap gezet is op weg naar een nieuw pensioenstelsel. Vanuit de Kamer zijn nog diverse wijzigingen op het wetsvoorstel aangebracht. Zo is het mogelijk gemaakt dat in het nieuwe stelsel alle gepensioneerden eenzelfde verandering van hun pensioen kunnen krijgen. Iedereen van 18 jaar (dat is nu 21 jaar) of ouder gaat vanaf 2024 deelnemen in de pensioenregeling als het bedrijf die heeft.

Wij gaan ervanuit dat dankzij de grondige behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer, de Eerste Kamer het wetsvoorstel zonder vertraging zal kunnen behandelen. De inwerkingtreding per 1 juli 2023 is meer dan gewenst, ten behoeve van de deelnemers willen wij snel over om verdere aantasting van de pensioenopbouw te voorkomen. Daarbij zijn wij tevreden dat minister Schouten heeft aangekondigd met een maatregel te komen die ervoor zorgt dat in 2023 geen onnodige verlagingen van de pensioenen zullen worden afgedwongen. Daarnaast heeft de minister aangekondigd dat ze het mogelijk zal maken dat in het hele jaar 2023 soepelere regels zullen gelden voor het verhogen van de pensioenen.

FNV organiseert de komende weken zeer toegankelijke bijeenkomsten en webinars over de voortgang van het pensioendossier in zijn algemeenheid.

Meld je aan voor een bijeenkomst

Inloggen Mijn FNV Catering

Wachtwoord vergeten?
Nu registreren.