Je contract of arbeidsovereenkomst krijg je voor bepaalde of voor onbepaalde tijd. Dit bepaal jij samen met je werkgever in onderling overleg.

Bepaalde tijd

Je kunt met je werkgever een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd overeenkomen.

De periode die jullie bepalen, mag iedere willekeurige lengte hebben. In de arbeidsovereenkomst moet wel een begin- en einddatum staan. Het dienstverband eindigt vervolgens automatisch op het moment dat de afgesproken periode om is. Je hoeft deze dus niet op te zeggen.

Per 1 januari 2015 is je werkgever verplicht je minimaal een maand voordat je tijdelijke contract eindigt, schriftelijk op de hoogte te stellen. Dit wordt de aanzegplicht genoemd. De aanzegplicht geldt voor contracten die zijn aangegaan voor een periode van zes maanden of langer. Indien de werkgever die verplichting niet tijdig is nagekomen, dan is hij aan de medewerker een vergoeding verschuldigd. Bestaande uit het loon naar rato van het aantal dagen te laat is aangezegd.

Wanneer een vast contract?

Er geldt een wettelijke regeling met betrekking tot tijdelijke contracten. Er bestaat (afhankelijk van welke situatie zich eerder voordoet) recht op een vast contract:


Voor beide situaties geldt dat er je bij dezelfde werkgever pas weer een tijdelijk contract kunt krijgen nadat je minstens zes maanden uit dienst bent geweest.

Controleer je arbeidsovereenkomst

Waar moet je op letten als je een nieuwe contract tekent? Het moet een schriftelijke arbeidsovereenkomst zijn. Je tekent er één voor jezelf en één voor de werkgever. Je krijgt uiteraard zelf een exemplaar mee. Het is dan zowel voor jou als je nieuwe werkgever duidelijk welke afspraken er zijn gemaakt.

In je arbeidsovereenkomst moet tenminste het volgende staan:

Contractwisseling

Contracten in de catering wisselen regelmatig. In zo’n geval verhuis je van de ene cateraar naar de andere. Hoe gaat dat in z’n werk? En waar moet je op letten? Het uitgangspunt is simpel. Iedereen die op de locatie werkt, gaat mee naar de nieuwe cateraar. Alle arbeidsvoorwaarden moeten in principe gelijk blijven na een contractswisseling. Dit geldt voor het salaris, het aantal dienstjaren, het aantal contracturen en de pensioenaanspraken. Wordt hiervan afgeweken op initiatief van de werkgever, dan zijn hieraan strikte voorwaarden gebonden.

Vakantiedagen, niet­-ingeroosterde atv­ dagen en vakantietoeslagen gaan mee naar je nieuwe werkgever. Als je hebt afgesproken dat je ze meeneemt, controleer dan op je nieuwe loonstrook of ze zijn bijgeschreven. Mocht dat niet zo zijn dan kun je contact opnemen met je leidinggevende.

Flexwerk
 

Heb jij een flexibel contract? Dan ben jij een flexwerker. Er zijn verschillende soorten flexwerkers.

 

Inloggen Mijn FNV Catering

Wachtwoord vergeten?
Nu registreren.