Waar heb je recht op tijdens ziekte? Mag je werkgever salaris inhouden, of juist niet? En voor welke levensgebeurtenissen mag je nu precies verlof opnemen?

Ziekte

Ben jij ziek? Geef dit dan tijdig door aan je werkgever. Deze licht de Arbodienst of bedrijfsarts in.

Loondoorbetaling

De eerste 13 weken van het ziektejaar ontvang je 95% van je loon doorbetaald. De rest van het eerste ziektejaar, oftewel de volgende 39 weken, krijg je 90% van je loon doorbetaald. Duurt de ziekte langer dan een jaar, dan bedraagt de doorbetaling over het tweede ziektejaar 80%. Er worden geen wachtdagen ingehouden, dus je krijgt iedere dag dat je ziek bent betaald.

Als je langer ziek blijft, dan zijn jij en je werkgever verplicht zijn om, in onderling overleg, te komen tot een plan van aanpak om jou op een goede manier te laten re-integreren. 

In artikel 64 van de cao catering vind je over loondoorbetaling bij ziekte meer informatie.

Ben je langer ziek? Dan zal de Arbodienst of de bedrijfsarts controle en begeleiding uitvoeren op een zodanige manier dat jouw re-integratie zo goed mogelijk verloopt. Ben je het niet eens met een beslissing van de Arbodienst, dan kun je een second opinion aanvragen bij UWV. Samen met je werkgever kom je tot een plan van aanpak om op een goede manier te re-integreren.

TIP: Heb je een Wao-, Wajong-, Wia of Ziektewet-uitkering? Of zit je ziek thuis en heb je hulp nodig bij de aanvraag van je uitkering of zit je met vragen rond je re-integratie? Dan kun je als lid voor informatie en advies terecht bij onze Wia-begeleiders. Bekijk alle informatie.

 

Ziekte en vakantie

Wat als je ziek wordt op vakantie? En mag je op vakantie als je ziek bent? In beide gevallen moet je in ieder geval je werkgever op de hoogte stellen. Als je op vakantie bent en je wordt ziek, moet je je ziekmelden bij je werkgever. We raden altijd aan om de ziekmelding ook schriftelijk te bevestigen. Ook als je ziek bent, mag je op vakantie. Dit moet je vooraf wel overleggen met je werkgever en eventueel de bedrijfsarts.

Zwangerschapsverlof

Als je zwanger bent en een arbeidsovereenkomst hebt kun je aanspraak maken op wettelijke bepalingen voor zwangerschaps- en bevallingsverlof. De rechten gelden ook als je een 0-uren contract hebt of een contract voor een beperkt aantal uur. Je zwangerschaps- en bevallingsverlof is 16 weken. Je uitkering is gebaseerd op het inkomen in het kalenderjaar.

Dit verlof kun je flexibel opnemen. Dit betekent dat je op zijn vroegst zes weken en uiterlijk vier weken voor de uitgerekende bevallingsdatum met verlof kan gaan. Je hebt na de bevalling altijd recht op minstens tien weken bevallingsverlof. Ook al wordt jouw baby later geboren dan verwacht. Op de website van de Rijksoverheid vind je hierover alle informatie.

Als partner heb je na de geboorte van je kind recht op verlof. De officiële term hiervoor is het geboorteverlof, maar dit wordt ook wel kraamverlof, partnerverlof of vaderschapsverlof genoemd. Per 1 januari 2019 is het geboorteverlof voor partners eenmaal het aantal werkuren per week. Op de website van de Rijksoverheid vind je nog meer informatie.

Per 1 juli 2020 kunnen partners tot 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Zij ontvangen dan een uitkering ter hoogte van 70% van hun dagloon, met een maximum van 70% van het maximumdagloon. UWV betaalt deze weken verlof. De medewerker moet deze verlofweken opnemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. Voorwaarde is wel dat een medewerker eerst het geboorteverlof van eenmaal het aantal werkuren per week opneemt. Ook moet een medewerker het verlof in hele weken aanvragen. In overleg met de werkgever kan de medewerker het aanvullend verlof over een langere periode dan 5 weken spreiden. Het is ook mogelijk om minder dan 5 weken aanvullend geboorteverlof op te nemen. Wordt jouw kind op of ná 1 juli 2020 geboren? Dan ontvangt jouw partner recht op het aanvullend geboorteverlof en de uitkering.

Ouderschapsverlof

Jij hebt recht op ouderschapsverlof als je ten minste een jaar in dienst bent bij je werkgever. Dit verlof is zonder behoud van loon. Je mag ouderschapsverlof opnemen tot je kind de leeftijd van 8 jaar heeft bereikt. Je hebt recht op 26 keer het aantal werkuren per week.

Per 1 augustus 2022 is hier ook nog 9 weken betaald ouderschapsverlof aan toe gevoegd.  Dit verlof moet binnen eén jaar na de geboorte van het kind opgenomen worden. Hiervoor geldt ook een uitkering op van het UWV, voorwaarde is wel dat eerst minimaal eén week geboorteverlof is opgenomen.

Alle informatie hierover vind je op de website van het Ministerie SZW.

Zorgverlof

Zorgverlof kun je opnemen om zorg te verlenen voor bijvoorbeeld een thuiswonend ziek (pleeg)kind, partner of een naast familielid. Per 12 maanden kun je 12 weken (maximaal de helft van het aantal contractuele werkuren) als zorgverlof opnemen. Dit betekent dat je dan parttime werkt.

Kortdurend en langdurend zorgverlof

Kortdurend zorgverlof is bedoeld om enkele dagen noodzakelijke zorg aan (pleeg)kinderen, de partner of ouders te kunnen geven. Je hebt recht op 30 dagen zorgverlof op jaarbasis waarvan acht dagen met loondoorbetaling. Je werkgever betaalt de eerste drie dagen 95% en 70% van het loon gedurende de overige vijf dagen door.

Als je langere tijd voor een zieke naaste moet zorgen, kun je langdurend zorgverlof opnemen. Je werkgever kan dit verlof alleen weigeren als het bedrijf door het verlof ernstige problemen ondervindt. Je wordt tijdens dit verlof niet doorbetaald. Langdurend zorgverlof moet schriftelijk twee weken voor aanvang bij de werkgever worden aangevraagd.

Op de website van de Rijksoverheid vind je hierover alle informatie. Lees ook het 'Mantelzorg protocol Contractcaterinberanche 2017'.

Buitengewoon verlof

Als je in de catering werkt, heb je bij bepaalde privé-omstandigheden recht op buitengewoon verlof. Je werkgever is verplicht je vrij te geven, maar je krijgt wel gewoon je salaris uitbetaald. Buitengewoon verlof geldt volgens de cao voor de volgende omstandigheden:

Dokters- of tandartsbezoek

Heb jij een afspraak bij de dokter of tandarts? Plan dit dan zoveel mogelijk buiten je werktijd om. Lukt dat niet, dan kun je een schriftelijke aanvraag doen bij je werkgever of je recht hebt op kort verzuim verlof. Voorwaarde is wel dat de afspraak bij dokter of tandarts redelijkerwijs niet buiten werktijd te plannen was. Ben je ziek en ga je naar de dokter? Meld je dan ziek, zodat je recht hebt op loon. Val je onder deel B van de cao catering, dan geldt met uitzondering van je eerste ziektedag behoud van loon.

Inloggen Mijn FNV Catering

Wachtwoord vergeten?
Nu registreren.