De Ondernemingsraad (OR) maakt zich sterk voor de belangen van alle medewerkers binnen een bedrijf.

Iedere organisatie met ten minste 50 medewerkers is verplicht om een ondernemingsraad (OR) in te stellen. De OR wordt gekozen door en uit de medewerkers via verkiezingen. De OR overlegt als team met de werkgever over uiteenlopende onderwerpen. Bijvoorbeeld over een reorganisatie, roosters, goede opleidingsplannen of aanpak van het ziekteverzuim. OR-werk gaat niet over individuele medewerkers maar over besluiten waarvan veel medewerkers de gevolgen merken.

Invloed op beleid, daar gaat het om. Meedenken en meebeslissen over de organisatie, de begroting en het personeel.

Achterban

De OR vertegenwoordigt de medewerkers bij de directie. Daarom is het belangrijk om goed contact te houden met de achterban. Als OR-lid praat je met collega’s over waar zij tegenaan lopen en je betrekt hen bij thema’s en vraagstukken waar de OR mee te maken heeft. Door de achterban goed te betrekken krijgen de standpunten van de OR een groter draagvlak en dus meer gehoor bij de directie. Het oprichten van een OR kan daarom echt een meerwaarde voor het bedrijf zijn.

Kerntaken

De ondernemingsraad...


De OR waakt onder andere over:


Tijd en scholing

OR-werk gebeurt in principe onder werktijd. Daarom word je als OR-lid wekelijks een aantal uur vrijgesteld om je OR-werk te kunnen doen. Jaarlijks is dit minimaal 60 uur. Ook gaan OR-leden regelmatig op cursus. Elk OR-lid heeft recht op minstens vijf dagen per jaar om kennis en vaardigheden op te doen. De werkgever betaalt deze scholing.

Ondernemingsraad en vakbond

Vakbond en OR zetten zich beiden in voor medewerkers. Ze behartigen de belangen van dezelfde mensen, elk vanuit hun eigen positie. Met regelmaat zullen vakbond en OR met hetzelfde onderwerp aan de slag gaan. Bijvoorbeeld in geval van een fusie, reorganisatie of bij onderhandelingen over collectieve arbeidsvoorwaarden.

Door op tijd samen op te trekken kunnen vakbond en OR optimale resultaten bereiken: zoveel mogelijk invloed op zaken die medewerkers belangrijk vinden. FNV Catering ziet bond en OR dus als logische partners.

Personeelsvertegenwoordiging

Ondernemingen met tien tot vijftig medewerkers kunnen vrijwillig een ondernemingsraad opzetten. Als er onvoldoende animo is voor een ondernemingsraad, kan er een personeelsvertegenwoordiging worden ingesteld. Ondernemers zijn hiertoe verplicht wanneer een meerderheid van de medewerkers daarom vraagt. Bedrijven met minder dan tien medewerkers kunnen op vrijwillige basis een een PVT oprichten

Wil je meer weten over medezeggenschap in een organisatie? Stuur een e-mail naar catering@fnvcatering.nl.

 

Inloggen Mijn FNV Catering

Wachtwoord vergeten?
Nu registreren.