Het is belangrijk om duidelijkheid te hebben over je werktijden en vakantie. Lees hier alles over pauzes, overuren, minuren en werken op zondag of tijdens feestdagen.

Arbeidstijdenwet

Het is logisch dat je werkgever je vaker wil inroosteren als het druk is en minder vaak een beroep op je doet als het rustiger is. Om medewerkers te beschermen is er de Arbeidstijdenwet. De Arbeidstijdenwet (ATW) geldt voor alle medewerkers die minder dan driemaal het wettelijk minimumloon verdienen. Werknemers die meer verdienen maar regelmatig in de nacht en/of op risicovolle plekken werken, vallen ook onder de Arbeidstijdenwet. Volgens de Arbeidstijdenwet mag een dienst niet langer zijn dan 12 uur en de wekelijkse arbeidstijd maximaal 60 uur. In een periode van 4 weken mag je gemiddeld maximaal 55 uur per week werken en per 16 weken gemiddeld 48 uur per week.

Overuren

Medewerkers die ouder zijn dan 18 jaar maken overuren zodra ze langer werken dan 40 uur per week of 9 uur per dag. Gebeurt dit in opdracht van de werkgever, dan moet hij in overleg met de werknemer daarvoor compensatie in vrije tijd geven. Lukt dat niet, dan heeft de medewerker recht op een toeslag. De vergoeding in vrije tijd moet in totaal gelijk zijn aan de duur van het overwerk, dus voor ieder overuur heb je recht op een uur vrije tijd. Lukt dat niet, dan heeft de medewerker recht op een toeslag. Deze toeslag is opgenomen in de overwerkmatrix. De vergoeding in vrije tijd moet in totaal gelijk zijn aan de duur van het overwerk, dus voor ieder overuur heb je recht op een uur vrije tijd.

Let op: werknemers van 50 jaar en ouder kunnen niet tot overwerk verplicht worden!


Flexwerk

Als flexwerker heb je een flexibel arbeidscontract. Ook is een vaste werkplek niet altijd nodig. Er zijn verschillende soorten flexwerkers. Uitzendkrachten vallen onder één van de uitzend-cao’s. In artikel 9 van de cao catering lees je meer over uitzendwerk in de catering. Werknemers met een oproepcontract zijn in principe in dienst bij de werkgever. Zij vallen hierdoor direct onder de cao contractcatering. In deze cao vind je meer informatie over werken in de catering.

Feestdagen

Erkende feestdagen zijn geen extra betaalde vrije dagen (zoals bijvoorbeeld een vakantiedag). In de cao catering is wel een extra vergoeding opgenomen als je ook daadwerkelijk tijdens de feestdagen werkt. Als je op een erkende feestdag moet werken, dan heb je automatisch recht op een vervangende vrije dag. Deze moet twee weken voorafgaand aan de maand waarin de feestdag valt, tot zes weken erna worden opgenomen.

Erkende feestdagen zijn: nieuwjaarsdag, eerst en tweede paasdag, Koningsdag, 5 mei om de 5 jaar, Hemelvaartsdag, eerst en tweede pinksterdag, eerste en tweede kerstdag.

Vakantie

Het vakantiejaar loopt in principe van 1 januari tot 1 januari. Als vakantiejaar mag ook 1 januari tot en met 31 december aangehouden worden. Deze keuze moet wel voor de hele onderneming gelden. Door een kalenderjaar en vakantiejaar gelijk te stellen is het gemakkelijker toezien wanneer vakantiedagen komen te vervallen. Vakantiedagen zijn helaas niet oneindig geldig, zorg dus dat je ze op tijd opneemt. Wettelijke vakantiedagen vervallen zes maanden na het kalenderjaar waarin je ze hebt opgebouwd. Wettelijke vakantiedagen die je hebt opgebouwd in de periode van 1 januari 2022 t/m 31 december 2022 vervallen dus op 1 juli 2023. Bovenwettelijke vakantiedagen verjaren pas na vijf jaar.

Medewerkers hebben recht op 25 dagen vakantie per jaar bij een 5-daagse werkweek.

De opbouw vindt niet alleen plaats over normale gewerkte uren, maar ook bijvoorbeeld tijdens de opname van een vakantie, tijdens ziekte of tijdens een vrije dag wegens compensatie van overuren of feestdagen.

Val jij onder de cao catering? Dan bouw je als je fulltime (40uur per week) werkt 200 vakantie-uren (25 vakantiedagen) op. De wettelijke opbouw van vakantiedagen bij een fulltime baan komt neer op 160 vakantie-uren (20 vakantiedagen).

Opnemen vakantie

Als jij vakantie wilt opnemen, dan dien je een verzoek in bij je werkgever. In dit verzoek geef je aan wanneer en voor hoe lang je op vakantie wilt. Je werkgever stelt de vakantie dan, voor zover mogelijk, vast volgens jouw wensen.

Bekijk hier een voorbeeldbrief om je vakantie-aanvraag in te dienen.

Arbeidsduurverkorting (ADV)

Om ervoor te zorgen dat oudere medewerkers fit blijven en met plezier naar het werk gaan, hebben medewerkers van 55 jaar en ouder recht op arbeidstijdverkorting (ADV). Hoe ouder je bent, hoe meer ADV uren je krijgt.

Geboren vóór 1 januari 1961

Een medewerker die geboren is vóór 1 januari 1961 heeft, vanaf de maand waarin hij 55 jaar wordt, recht op verdere arbeidsduurverkorting. De aanvullende rechten zijn als volgt:


Geboren op of na 1 januari 1961

Een medewerker die geboren is op of na 1 januari 1961 heeft, vanaf de maand waarin hij 57 jaar wordt, recht op verdere arbeidsduurverkorting. De aanvullende rechten zijn als volgt:


De medewerker van 55 jaar of ouder heeft tevens recht op het ruilen van loon voor roostervrije dagen.

Medewerkers die jonger zijn dan 55 jaar krijgen geen ADV, maar hebben wel recht op 13 roostervrije dagen per jaar (bij een fulltime dienstverband), met behoud van loon.

Roostervrije dagen

Elke cateringmedewerker heeft recht op 13 roostervrije dagen per jaar met behoud van loon. Op deze manier komt een werkweek van 40 uur neer op een gemiddelde werkweek van 38 uur. Elk jaar kun je, op vrijwillige basis aangeven of je deze roostervrije dagen op jaarbasis om wilt zetten in loon. Lees hierover in onze blog.

Meldingsprocedure werkdruk

Als jij en/of meerdere collega’s last hebben van werkdruk, dan is de eerste stap dit via het meldingsformulier te melden aan je direct leidinggevende.

Meer informatie?

Heb je nog vragen en/of wil je een advies over hoe om te gaan met jouw probleem omtrent werkdruk, dan kun je contact opnemen met FNV Catering sectorbestuurder Harry de Wit via e-mail: h.dewit@fnvcatering.nl.

Meer of minder werken

In de Wet Flexibel Werken (WFW) zijn regels opgenomen om een verzoek om meer of minder uren te werken, of flexibel te gaan werken in te dienen. Je kunt een verzoek indienen als je aan 2 voorwaarden voldoet:


Schrijf een brief waarin je je werkgever vraagt of je meer, minder of flexibel mag gaan werken. Je hoeft geen reden voor je verzoek te geven. Stuur dit verzoek tenminste 2 maanden voor de datum dat je meer of minder wilt gaan werken naar je werkgever. Bekijk hier een voorbeeldbrief.

Je werkgever moet met jou overleggen over het verzoek. Ook zal hij nagaan of er voor het bedrijf redenen zijn waarom het niet zou kunnen. Uiteindelijk neemt de werkgever een beslissing. Uiterlijk een maand voordat je korter of langer wilt gaan werken, moet je een schriftelijk bericht krijgen of je werkgever akkoord gaat met je verzoek om meer of minder te gaan werken. Is je werkgever akkoord met je verzoek om meer of minder te gaan werken, dan wordt je arbeidsovereenkomst aangepast. Houd er rekening mee dat je arbeidsovereenkomst daarmee dan ook echt is veranderd. De nieuwe afspraken blijven dus gelden, ook als je omstandigheden (weer) veranderen. In principe moet je werkgever uitgaan van de werktijden die jij wilt. Kan dat niet, dan moet hij schriftelijk aangeven waarom dat niet kan en een voorstel doen voor een andere verdeling. Jij beslist of je daarop ingaat. Zo niet, dan gaat de aanpassing niet door.

Als je werkgever niet akkoord gaat, hoor je dat ook uiterlijk een maand van tevoren per brief. Je werkgever is verplicht om daarbij te melden wat de reden is dat hij je verzoek afwijst. Het is mogelijk dat je werkgever niets doet. Heb je een maand voordat je meer of minder zou willen gaan werken nog niets gehoord? Dan mag je doen alsof je werkgever akkoord is gegaan met je verzoek, ook al is dat door je werkgever niet schriftelijk bevestigd.

Inloggen Mijn FNV Catering

Wachtwoord vergeten?
Nu registreren.