Werken tijdens feestdagen. Hoe zit dat?!

01-12-2021

Als je in de catering werkt, kan het voorkomen dat je als medewerker moet werken op feestdagen. Dit kunnen vaak drukke dagen zijn. In de cao catering is een regeling opgenomen voor het werken op feestdagen. Indien de cao catering van toepassing is op jouw arbeidsovereenkomst en je werkt op een feestdag, kom je in aanmerking voor compensatie.

De compensatieregeling uit de cao geldt voor het werken op erkende feestdagen. De erkende feestdagen zijn: Nieuwjaarsdag, eerste en tweede Paasdag, Koningsdag, 5 mei om de 5 jaar, Hemelvaartsdag, eerste en tweede Pinksterdag en eerste en tweede Kerstdag.

De compensatie volgens de cao catering

Wanneer er op een erkende feestdag wordt gewerkt, gelden als basis de percentages van de onregelmatige urenmatrix die op dat moment op jou van toepassing is. Deze wordt verhoogd met een vergoeding van 100%. De vergoeding zal zoveel mogelijk in vrije tijd worden toegekend. De werkgever is verplicht om die vrije tijd te geven in de periode van twee weken voorafgaande aan de feestdag of in zes weken volgend op de maand waarin de feestdag heeft plaatsgevonden.

Voorbeeld: Je werkt in de bedrijfscatering en moet werken op een erkende feestdag. De feestdag valt op een zondag. De matrix onregelmatige uren bedrijfscatering wordt dan als basis genomen. De onregelmatigheidstoeslag bedraagt 70% voor de zondag. Voor de feestdag wordt deze verhoogd met 100%. De toeslag zal dan 170% bedragen.


Het bedrijf is met de feestdagen gesloten

Een feestdag is niet automatisch een doorbetaalde extra vrije dag. Wanneer je werkgever het bedrijf sluit met de feestdagen en jij daardoor niet aan je contracturen in die week komt, moet je de dag inhalen. Je krijgt namelijk wel voor die uren uitbetaald (je gebruikelijke maandloon). Je werkgever mag jou dan op een andere moment vragen de gemiste uren te komen inhalen. Uiteraard zou je er zelf voor kunnen kiezen om een vakantiedag in te leveren zodat je die uren hoeft in te halen.

Is de cao niet van toepassing? Controleer dan of er een bedrijfsreglement is waar een dergelijke regeling is staat.

Inloggen Mijn FNV Catering

Wachtwoord vergeten?
Nu registreren.