Teleurstellende reactie werkgevers catering

13-04-2023

Om de problemen door de inflatie en hoge energieprijzen enigszins te verlichten heeft FNV Catering aan werkgeversverenigingen Veneca en VOCC een eenmalige extra vergoeding van bruto €1000,- (naar rato dienstverband) voorgesteld per 1 april 2023.

Werkgevers zijn niet verplicht om hieraan gehoor te geven, we hebben immers een lopende cao catering tot 1 april 2024. Toch is FNV Catering van mening dat vanwege de enorm hoge inflatie zo’n verzoek gerechtvaardigd is. Inmiddels is er onderzoek gedaan naar de koopkrachtontwikkelingen voor cateringmedewerkers. De uitkomsten hiervan roepen vragen op bij FNV Catering waar nog geen antwoord op gegeven is. We verwachten hierop binnenkort meer duidelijkheid te krijgen.

Werkgevers hebben aangegeven dat zij niet op ons voorstel voor een extra vergoeding ingaan, een duidelijke NEE. Zij beroepen zich op het feit dat er op dit moment een ongekende concurrentie is vanuit allerlei sectoren in de foodsector, zoals supermarkten, bezorgdiensten en horeca. Zij geven aan dat de omzetten in de traditionele catering enorm onder druk staan, maar dat zij streven naar een forse verbetering over de hele linie qua aanzien, aantrekkelijkheid en leefbaar inkomen. Werkgevers willen vooral kijken naar de ontwikkelingen van de cao horeca die zij als basis zien voor de nieuwe cao catering. Ze willen zoveel als mogelijk aansluiten bij gesprekken daarover. Daar gaat de voorkeur naar uit i.p.v. een eenmalige uitkering te verstrekken voor cateringmedewerkers.

FNV Catering vindt deze reactie van werkgevers teleurstellend en zal dit dan ook nadrukkelijk meenemen in de gesprekken voor een nieuwe cao per 1 april 2024. 

Wat vind jij?

Graag vernemen wij jouw reactie op het standpunt en beslissing van werkgevers. Wij zullen de reacties met onze cao-commissie bespreken en als (anoniem) input gebruiken bij de cao-onderhandelingen in het najaar.

Ja, ik wil mijn reactie doorgeven

Inloggen Mijn FNV Catering

Wachtwoord vergeten?
Nu registreren.