Update onderhandelingen cao catering-hospitality en inflight

25-01-2024

Onderhandelingsronde 1- 16 januari 2024:

> Contractcatering & Hospitality

Op 16 januari 2024 zijn de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor de Contractcatering (Deel A) en Hospitality (Deel B) & Inflight paragraaf (Deel A) gestart. Tijdens deze eerste onderhandelingsronde zijn de voorstellen van FNV Catering, CNV Vakmensen en vakbond de Unie toegelicht. De werkgevers hebben ook hun voorstellen toegelicht

Belangrijkste onderwerp van gesprek tijdens deze eerste onderhandelingsronde was loon. Wat zijn de gevolgen van de verhoging van het wettelijk minimum uurloon per 1 januari 2024 voor de loonschalen in de catering en hoe moet je hiermee omgaan om de balans in het loongebouw te herstellen en te verbeteren. En wat doen we met Deel B (Hospitality) en de nieuwe afspraken die gemaakt zijn in de cao horeca. FNV Catering heeft voorafgaand een enquête uitgezet. De uitkomst hiervan hebben we toegelicht met name de   wens om de lonen in de sector substantieel te verhogen i.v.m. de gestegen inflatie gedurende de looptijd van de lopende cao. Wat betreft de verwachtingen voor de toekomst wordt door FNV Catering voorgesteld om een systeem van automatische prijscompensatie (APC) af te spreken, waarmee gevolgen voor stijgingen van de inflatie in de toekomst worden opgevangen.

Werkgevers geven aan dat zij niet zo happig zijn op extra verlof(regelingen) die vakorganisaties voorstellen. Er is momenteel al krapte op de arbeidsmarkt en dit extra verlof maakt dit alleen maar moeilijker. Ook willen werkgevers liever de prioriteit leggen bij loonindexatie dan extra (financiële) waarde toevoegen in het pluspakket.

Vakbonden hebben aangegeven dat de communicatie over een overstap van deel A naar deel B van de cao beter kan. Werkgevers zijn het hiermee eens en afgesproken is om de verschillen tussen deel A (catering) en deel B (hospitality) van de cao duidelijk in kaart te brengen en te kijken hoe we de communicatie bij een eventuele overstap verder kunnen verbeteren. Hierbij is het van belang dat het voor de medewerker duidelijk moet zijn wat een overstap betekent en welke mogelijkheden er zijn.

> Inflight

Voor onderhandelingen over het inflightdeel van de cao is een aparte onderhandelingstafel ingericht waar specifiek gesproken wordt zaken die voor de inflight-medewerkers van toepassing zijn.

Na het toelichten van de voorstellenbrieven (voorstellen FNV Catering en voorstellen werkgevers) hebben wij de vraagstukken van de inflight besproken. Dit zijn de ontwikkelingen op Schiphol, arbeidsmarktkrapte, toekomstplannen en loonontwikkelingen bij Schipholbedrijven en andere sectoren. Daarna zijn wij langs alle overige werkgeversvoorstellen gegaan. Voorstellen die voor nu prima lijken: uitbreiding van het generatiepact en het ontwikkelen van medewerkers. Daarnaast zijn er voorstellen die nog verder uitgewerkt moeten worden, zoals de afbouw van de ploegendienst en aanpassing van de roostersystematiek.

Ook tijdens dit overleg is aangegeven dat substantieel verhogen van de lonen en verbetering van de reiskostenregeling de belangrijkste onderdelen zijn om tot overeenstemming te komen. Het overleg is verder in een prima sfeer verlopen en de volgende keer (23 januari) praten we verder over loon.

Onderhandelingsronde 2: 23 januari 2024:

> Contractcatering & Hospitality

FNV Catering heeft maandag 22 januari uitgebreid gesproken met de cao commissie over de voorstellen van werkgevers. De inzet voor een loonsverhoging voor de nieuwe cao is besproken en vastgesteld 14%.
Tijdens de 2e onderhandelingsronde hebben we gesproken over de voorstellen van werkgevers en de reactie van FNV Catering. We kwamen al snel op een aantal belangrijke vragen.


Goede, maar ook stevige vragen waar we het gezamenlijke antwoord nog (lang) niet op hebben. Met name op loon en de toekomst van deel A & B zijn de verschillen groot. 

Het eerder gevraagde overzicht met de verschillen tussen deel A en B uit de cao is gemaakt. We hebben dit doorgenomen en aangevuld. De partijen zijn het met elkaar eens dat de communicatie hierover beter kan en moet. Eerst gaat ieder met zijn achterban overleggen over de vraag hoe we een mogelijke impasse op de bovenstaande belangrijke vragen voorkomen.

> Inflight

Partijen hebben geconstateerd dat de discussie over een passende loonontwikkeling binnen de contractcatering & Hospitality ook bij de inflight speelt en waarschijnlijk nog sterker. Met dat in gedachten hebben werkgevers voorgesteld om nog niet verder te praten zonder dat er zicht is op een gedragen oplossing. Het helpt immers als aan de andere overlegtafel een oplossing in zicht is. Daarom is besloten om het Inflightoverleg van 23 januari te annuleren. Hoewel wij dit begrijpen, is het wel een teleurstelling voor degene die hoopt dat er snel duidelijkheid komt over loon. FNV Catering weet als geen ander dat de arbeidsmarkt in de inflight een serieus probleem is. 

Wanneer zijn de volgende onderhandelingen?

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van al het laatste nieuws rondom de onderhandelingen voor een nieuwe cao catering.

Heb je vragen over het proces of wil je meer informatie? Stuur ons dan een e-mail.

 

Inloggen Mijn FNV Catering

Wachtwoord vergeten?
Nu registreren.