Onderhandelingsresultaat nieuwe cao catering/hospitality 2024-2025

25-04-2024

Vakbonden FNV Catering, CNV Vakmensen en De Unie en werkgeversorganisatie Veneca zijn verheugd te kunnen melden dat er een onderhandelingsresultaat is bereikt over een nieuwe cao catering/hospitality per 1 april 2024. Door de nodige bespreekpunten heeft het proces om te komen tot een nieuwe cao langer geduurd. 

Harry de Wit, bestuurder FNV Catering: “De verhoging van het salaris voor medewerkers in de cateringbranche was hard nodig, niet alleen vanwege het harde werk dat deze medewerkers dagelijks verrrichten, maar ook vanwege de sterk gestegen kosten door de inflatie. De onderhandelingen waren moeizaam en het onderhandelingsresultaat is het maximaal haalbare. Na overleg met de cao commissie is besloten om het resultaat positief voor te leggen.”


Verschillende onderdelen in cao

In de cao zijn onderdelen voor verschillende groepen: deel A, deel B en Inflight. Met de nieuwe cao streven we zoveel mogelijk naar een gelijkwaardig pakket voor iedereen. Hierbij is het ook belangrijk om rekening te houden met de verschillende omstandigheden. Deel A blijft behouden en er blijft keuzevrijheid voor deel A en deel B. Deze keuze is wel vereenvoudigd:

Er zijn wel verschillen tussen A en B, maar deze hebben geen invloed op de waardering. Alle medewerkers, met name zij die die al lang in de branche werkzaam zijn, worden gerespecteerd en gewaardeerd. Werkgeversorganisaties en vakbonden zijn trots op de (langdurige) inzet van velen van jullie in de branche.

Loonsverhoging

Het afspreken van een flinke verhoging was belangrijk. De afgesproken verhogingen zijn nog nooit zo hoog geweest. Dit is begrijpelijk, gezien de hoge inflatie. In de nieuwe afspraken zijn de verhogingen voor collega’s in de laagste loonschalen iets hoger dan voor die de hoogste loonschalen. In de nieuwe loontabellen contractcatering & hospitality en de nieuwe loontabellen inflight zie je wat dit voor jou betekent.

Meer verbeteringen

Daarnaast zijn de reiskosten verbeterd. Dat is ook nodig gezien de benzineprijzen. Juist nu de arbeidsmarkt krap is en het belangrijk is om de branche nog aantrekkelijker te maken, zijn er afspraken gemaakt die zich richten op jongeren. De stagevergoeding is verhoogd naar €350 en de jeugdschalen zijn nu 10% hoger dan die in de horeca. Ook zijn er afspraken gemaakt voor een betere werk-privébalans. Veel medewerkers in de branche hebben mantelzorgtaken, waarbij het belangrijk is dat je dit zo goed mogelijk in moet kunnen invullen. Alle afspraken uit het onderhandelingsresultaat vind je hier.

Van onderhandelingsresultaat naar nieuwe cao

Het onderhandelingsresultaat wordt de komende weken voorgelegd aan de achterban van vakbonden en werkgevers. Als de achterban instemt met het resultaat, dan is er een nieuwe cao.  Ben je lid van FNV Catering, dan ontvang je per e-mail een stemlink, waarin jij kunt laten horen wat jij vindt van dit onderhandelingsresultaat. Iedereen mag stemmen, ook niet-leden. Maar de stemmen van leden tellen doorslaggevend mee voor het eindresultaat. Houd je mailbox in de gaten! 

Inloggen Mijn FNV Catering

Wachtwoord vergeten?
Nu registreren.