In de cateringsector kunnen we gelukkig al langere tijd spreken van een goede en intensieve samenwerking tussen professionele ondernemingen en FNV Catering, de krachtigste vakbond in de sector. Onze gelijke belangen blijken bepalend te zijn voor het klimaat waarin wordt samengewerkt en dat is echt een grote plus.

Natuurlijk zijn er ook verschillen, maar daarover kunnen wij gelukkig heel goed met elkaar het gesprek aangaan. Wij worden gezien en gerespecteerd als dé natuurlijke cao- en arbeidsomstandighedengesprekspartner in de ogen van de vakmensen uit de sector. Met elkaar hebben wij door samenwerking gezorgd voor rust en respect op de arbeidsmarkt.

Vooral in de bedrijfscatering en institutionele catering zien we een grote toestroom van herintredende vrouwen die parttime gaan werken. Wij nemen initiatieven, zodat professionele ondernemingen hen – als zij dat zelf ook willen – lang kunnen behouden als gewaardeerde vakvrouw in het cateringvak. Dat zijn dan onder andere slimmer-werken-verbeteringen in de arbeidsomstandigheden, bijvoorbeeld anders leren tillen etcetera.

De werkinstelling van vakmensen in de catering wordt terecht vaak voorbeeldig genoemd. Het is er een van aanpakken, hard werken, perfectie in het maken en doen, servicegericht zijn ten op zichtte van je opdrachtgever,en gast en van gezonde trots.

Kan niet beter, zou je zeggen, maar toch kleeft hier ook een risico aan. Mensen met veel liefde voor hun werk en een groot verantwoordelijkheidsgevoel stellen hoge eisen aan zichzelf en anderen. Daardoor letten zij soms te weinig op hun eigen en andermans gezondheid. Dat gaat nog een tijd goed en dan kan er plotseling en onverwacht toch sprake zijn van een harde stop: zo kan het niet doorgaan. Het is belangrijk dat je dit werk een flink aantal jaren met veel plezier en in goede gezondheid kunt blijven doen. Onze rol en toegevoegde waarde is er dan vooral een van het doen van voorstellen om het gevaar van overbelasting zo klein mogelijk te maken.

Door de vrij platte organisaties van veel cateraars, – weinig ‘lagen’ verkleinen ook het aantal mogelijke loopbaansprongen – is het een extra uitdaging om ook jonge professionals te bewegen om een loopbaan op te bouwen in de sector. Door extra opleidingsinspanningen te doen, kan de ‘employability’ en de mobiliteit worden opgevoerd. Zo kunnen mensen ook functies bekleden en uitgedaagd worden in situaties die deels vergelijkbaar, maar toch anders en nieuw zijn. Opvallend is bijvoorbeeld de ontwikkeling waarbij grote bedrijfscateraars zich steeds meer ontwikkelen als multi-service ondernemingen. Met activiteiten op het gebied van bijvoorbeeld catering, beveiliging en schoonmaak. Dan zijn de perspectieven voor echte loopbaanmensen direct veel aantrekkelijker! 

Wij zijn enthousiaste voortrekkers van leeftijdsfasebewust personeelsbeleid voor jongeren, middengroepen en oudere medewerkers. Elke levensfase kenmerkt zich door eigen uitdagingen. Het is essentieel dat daar gerichte aandacht voor is. Zo open je de weg naar vernieuwende en kansen creërende oplossingen.

Leden van FNV Catering weten dat zij erop kunnen vertrouwen dat wij onze welkome positiefkritische bijdragen aan een op alle niveaus inspirerend sociaal beleid in de catering sector met volle kracht vooruit zullen blijven leveren.

Van zo’n vakbond ben je graag lid!

Harry de Wit, sectorbestuurder FNV Catering
E-mail: h.dewit@fnvcatering.nl 

Inloggen Mijn FNV Catering

Wachtwoord vergeten?
Nu registreren.