Update II onderhandelingen cao catering-hospitality en inflight

06-02-2024

Partijen mijlenver uit elkaar

Donderdag 1 februari zijn de onderhandelingen voor een nieuwe cao catering/hospitality (derde ronde) en inflight (tweede ronde) verder gegaan. Tijdens de vorige onderhandelingen zijn een aantal vragen benoemd waar partijen met elkaar antwoorden op moeten vinden. Er is nog veel te doen, partijen liggen mijlen ver uit elkaar op de belangrijkste onderwerpen.

Catering/Hospitality

Loon
Werkgevers willen tot op heden niet inhoudelijk ingaan op de voorstellen van FNV Catering. Onze inzet is een loonsverhoging van 14% per 1 april 2024 op alle lonen in de catering (Deel A cao) en Hospitality (Deel B cao). Werkgevers hebben aangegeven dat voor hen de grens ligt op de loonsverhogingen die zijn gegeven in de cao horeca per 1 januari 2024. Daar zijn afspraken gemaakt over een gecombineerde loonsverhoging, namelijk de verhoging van het wettelijk minimum loon en de cao-loonsverhoging. Omdat onze cao per 1 april 2024 afloopt, is de verhoging van het minimum loon nu al van toepassing in de cao catering/hospitality.

Werkgevers hebben aangegeven dat zij de loonschalen van deel A en deel B willen samenvoegen. Vakbonden vinden dat daar nu niet het moment voor is en willen de afspraken die in de horeca zijn gemaakt voor een geheel nieuwe loongebouw en functieschalen afwachten. 

Vakbonden en werkgevers liggen nog mijlen ver van elkaar verwijderd als het gaat om verhoging van de lonen en herstel van het loongebouw voor nu en de toekomst.

Effecten verhoging WML per 1 januari 2024
Door de verhoging van het wettelijk minimum uurlonen per 1 januari 2024 zijn de loonschalen in de catering uit verhouding getrokken. Een voorbeeld hierbij is dat de eerste drie loonschalen in de bedrijfscatering onder het nieuwe WML zijn komen te vallen. Dit heeft tot gevolg dat voor een fulltimer (40 uur per week) die in loonschaal 1 t/m 3 zit hetzelfde maandloon per 1 januari 2024 van €2.317,83 ontvangt.  Hierdoor ontstaat voor werknemers die in hogere loonschalen vallen weinig verschil tussen hun loon en die van collega’s die het WML ontvangen.

Voorbeeld;
Een cateringbeheerder in loonschaal IV met 4 functiejaren ontving in 2023 ten opzichte van een cateringmedewerker in loonschaal II met 3 functiejaren ongeveer €350,- meer loon. Door de verhoging van het WML per 1 januari 2024 is dit verschil gezakt naar €214,- in totaal dus een verschil van €136,-.

Conclusie is dat de lagere loonschalen fors omhoog zijn gegaan door de WML verhoging en het verschil met de hogere loonschalen is veel minder geworden.

FNV Catering wil deze ontstane scheve verhoudingen in het loongebouw zoveel als mogelijk herstellen en een loonsverhoging afspreken die de inflatieachteruitgang van de laatste jaren zoveel mogelijk herstelt. 

Doe de looncheck!

Wil je weten wat jouw loon moet zijn vanaf 1 januari 2024? Bereken het eenvoudig met onze rekentool


Automatische Prijscompensatie (APC)
FNV Catering heeft voorgesteld om in de cao op te nemen dat de lonen jaarlijks automatisch verhoogd worden met de gestegen prijzen.
Werkgevers hebben hier nog niet inhoudelijk op gereageerd.

Deel A en Deel B van de cao
Sinds 2022 is de cao catering opgesplitst in twee afzonderlijke delen: Deel A voor alle medewerkers die onder de oude cao in dienst waren vóór 1 april 2022 en Deel B (ook wel het hospitality deel genoemd) voor alle medewerkers die ná 1 april 2022 in dienst komen.

Afgesproken is dat werknemers ook konden kiezen om over te stappen van Deel A naar deel B. Dit kan alleen als de werknemer hiervoor zelf kiest en er gebruik wordt gemaakt van de verplichte rekentool die de cao voorschrijft. De rekentool berekent de waarde van de arbeidsvoorwaarden in Deel A naar een persoonlijke toeslag in Deel B. Deel B lijkt voor een groot deel op de cao horeca met een aantal verbeteringen, het zogenaamde pluspakket, denk aan de generatiepactregeling en hogere reiskostenvergoedingen. 

Werkgevers hebben bonden een zogenaamde ‘concretisering gewenste cao afspraken’ gestuurd.

Fors meningsverschil met werkgevers
Werkgevers willen Deel A afschaffen en alleen Deel B van toepassing laten zijn. Dit willen zij per 1 april 2024 invoeren en als dat niet lukt het op een later moment laten ingaan. Het gaat werkgevers dan om een verplichte overgang, waarbij de werknemer geen keuzevrijheid meer heeft.

FNV Catering heeft aangegeven dat een dergelijke (verplichte) overgang van deel A naar deel B onbespreekbaar is. FNV Catering is van mening dat werkgevers een eventuele (vrijwillige) overstap van A naar B voor werknemers veel aantrekkelijker kan maken waardoor de keuze van de werknemer makkelijker wordt. We zijn gezamenlijk aan het kijken welke delen uit A overgezet kunnen worden naar deel B om een eventuele overstap aantrekkelijker te maken. Wat moet blijven is dat de keuze om over te stappen altijd een vrijwillige keuze van de werknemer moet blijven. We zijn het er wel over eens dat de communicatie hierover sterk verbeterd moet worden.

Werkgevers volharden tot op heden in hun standpunt van deel A (op termijn) af te schaffen en dit zet de onderhandelingen onder druk.

Reiskosten
FNV Catering heeft voorgesteld om de reiskosten woon-werkverkeer voor alle medewerkers in deel A en Deel B te verhogen naar het wettelijk maximum bedrag van €0,23 per km over alle kilometers en alle gemaakte kosten OV te vergoeden.
Werkgevers hebben hier nog niet inhoudelijk op gereageerd.

Inflight

Loon
Ook in de inflight heeft de verhoging van het Wettelijk minimum uurloon (WML) een effect op het loongebouw. FNV Catering wil dat eerst de verhoudingen en verschillen in het loongebouw voor de inflightcatering worden hersteld en dat daarna een inflatiecorrectie op de lonen wordt toegepast. Werkgevers willen niet verder gaan dan wat zij in de brede catering/hospitality cao afspreken. Hierbij is hun uitgangspunt dat dit niet hoger kan zijn dan wat er in de horeca cao is afgesproken. Hierin verschillen wij duidelijk van mening met werkgevers en is de afstand om elkaar hierin tegemoet te komen groot. FNV Catering heeft werkgevers verzocht om hun standpunt te heroverwegen en met een beter loonbod te komen, anders ontstaat er een groot probleem.

Vakbonden vinden dat de concurrentie op arbeidsvoorwaarden op Schiphol anders is dan de brede cao voor contractcatering /hospitality. Daarnaast weten we dat de arbeidsmarkt voor de inflight momenteel een serieus probleem is en dat het aantal vluchten nog verder zal stijgen in 2024. Werknemers kijken om zich heen op Schiphol en verlaten de inflightcatering voor betere arbeidsvoorwaarden bij andere bedrijven op Schiphol. Hierdoor stijgt de werkdruk voor zittend personeel. Als er geen substantiële verbetering komt op de lonen en reiskosten wordt het aantrekken van nieuwe collega’s steeds moeilijker. Waar we elkaar wél in vinden, is dat de werkdruk voor bestaand personeel niet verder onder druk mag komen.

Werkgevers denken dat met hun beoogde loonsverhoging zij (weer) concurrerend zijn op Schiphol. FNV Catering is het hier niet mee eens.

Automatische Prijscompensatie (APC)
FNV Catering heeft voorgesteld om in de cao op te nemen dat de lonen jaarlijks automatisch verhoogd worden met de gestegen prijzen.
Werkgevers hebben hier nog niet inhoudelijk op gereageerd.

Reiskosten
FNV Catering heeft voorgesteld om de reiskosten woon-werkverkeer voor alle ook de inflight te verhogen naar het wettelijk maximum bedrag van €0,23 per km over alle kilometers en alle gemaakte kosten OV te vergoeden.
Werkgevers hebben hier nog niet inhoudelijk op gereageerd.

Ter voorbereiding op de derde ronde op donderdag 15 februari gaan partijen onderzoek doen naar verloopcijfers, concurrerende cao’s en hoeveel medewerkers er nodig zijn voor de vluchten in 2024. Als deze onderbouwing nodig is om ons verder te brengen, dan gaan we dit doen.

Ga ook het gesprek aan met je werkgever

Wat vind jij van het onderhandelingsproces? Bespreek dit ook eens met je werkgever of je collega’s. Heb je nog vragen of opmerkingen, dan kun je ons direct een e-mail sturen.

 

Inloggen Mijn FNV Catering

Wachtwoord vergeten?
Nu registreren.