Achterban FNV Catering akkoord met nieuwe cao catering/hospitality

15-05-2024

Het onderhandelingsresultaat over een nieuwe cao catering/hospitality is door een meerderheid van de leden (77%) en niet-leden (70%) geaccepteerd. De afspraken, bereikt na intensieve onderhandelingen, hebben betrekking op loon, reiskosten, maar o.a. ook betere afspraken voor jongeren. De achterban van werkgevers Veneca en VOCC is ook akkoord en daarmee is de nieuwe cao per 1 april 2024 van kracht.

Volledige cao tekst

De cao teksten worden de komende tijd verder uitgewerkt. Je kunt de gehele cao binnenkort downloaden. Bekijk hier het volledige onderhandelingsresultaat.


Harry de Wit, bestuurder FNV Catering: “Natuurlijk zijn we blij met de steun van een meerderheid voor de nieuwe cao. Wel zijn we ons bewust van de kritiek die op het onderhandelingsresultaat is gekomen. We nemen deze zorgen serieus. Ons doel is altijd geweest om een evenwicht te vinden tussen de belangen van alle partijen. Echter, het resultaat van deze onderhandelingen is het maximale dat haalbaar was binnen de gestelde kaders.”

Verschillende onderdelen in cao

In de cao zijn onderdelen voor verschillende groepen: deel A, deel B en Inflight. Met de nieuwe cao streven we zoveel mogelijk naar een gelijkwaardig pakket voor iedereen. Hierbij is het ook belangrijk om rekening te houden met de verschillende omstandigheden. Deel A blijft behouden en er blijft keuzevrijheid voor deel A en deel B. Deze keuze is wel vereenvoudigd:


Loonsverhoging

Het afspreken van een flinke verhoging was belangrijk. De afgesproken verhogingen zijn nog nooit zo hoog geweest. Dit is begrijpelijk, gezien de hoge inflatie. In de nieuwe afspraken zijn de verhogingen voor collega’s in de laagste loonschalen iets hoger dan voor die in de hoogste loonschalen.


Meer verbeteringen

Daarnaast zijn de reiskosten verbeterd. Dat is ook nodig gezien de benzineprijzen. Juist nu de arbeidsmarkt krap is en het belangrijk is om de branche nog aantrekkelijker te maken, zijn er afspraken gemaakt die zich richten op jongeren. De stagevergoeding is verhoogd naar €350 en de jeugdschalen zijn nu 10% hoger dan die in de horeca. Ook zijn er afspraken gemaakt voor een betere werk-privébalans. Veel medewerkers hebben mantelzorgtaken, waarbij het belangrijk is dat je dit zo goed mogelijk in moet kunnen invullen. 

Nog vragen?

Bekijk hier de meest gestelde vragen en antwoorden over de nieuwe cao of neem contact met ons op.

Inloggen Mijn FNV Catering

Wachtwoord vergeten?
Nu registreren.