Vakbonden: meer geld voor pensioenproblemen, anders acties

08-01-2019

Het kabinet moet structureel meer geld uittrekken om de grote pensioenproblemen op te lossen. Zo niet, dan komen er acties in vele sectoren, inclusief werkonderbrekingen en stakingen.

Dat was de boodschap van honderden actievoerders die met 50 voertuigen naar Den Haag waren gekomen aan minister Koolmees van Sociale Zaken. Het laatste gedeelte werd niet harder gereden dan 66 km per uur.

Aan de actie namen delegaties deel uit vrijwel alle sectoren: bouwwerkers, chauffeurs, metaalarbeiders, zorgmedewerkers, fabrieksarbeiders, maar ook senioren, ambtenaren, uitzendkrachten, zelfstandigen en uitkeringsgerechtigden.

Minister Koolmees nam een ultimatum in ontvangst uit handen van FNV vicevoorzitter Tuur Elzinga.

De inzet van de bonden is een goed pensioen voor iedereen, óók voor mensen met een flexcontract en zzp’ers. Werkenden willen op tijd kunnen stoppen en dan kunnen rekenen op een fatsoenlijk inkomen. Samengevat komt dit neer op de drie eisen, waar de FNV al dit hele jaar actie voor voert.

Bevriezing op 66 en schrap boete op eerder stoppen

De bonden eisen bovendien afschaffen van de RVU-boete. Alleen dan kunnen ze op cao-niveau afspraken maken over regelingen om eerder te kunnen stoppen dan de AOW-leeftijd ten behoeve van mensen met zwaar werk of werk met hoge risico’s.

De snelle stijging van de AOW-leeftijd en de één-op-één koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting zijn onacceptabel. Daarom moet de AOW-leeftijd onmiddellijk worden bevroren.

Indexatie voor iedere generatie

De bonden willen aanpassing van de financiële spelregels en rekenregels als onderdeel van de verbeteringen in ons pensioenstelsel, waardoor indexering mogelijk wordt van de pensioenopbouw van werkenden en van het inkomen van gepensioneerden. Pensioenkortingen bij veel fondsen moeten worden voorkomen.

Aanpassingen van het stelsel mogen geen pech- en gelukgeneraties doen ontstaan. Eventuele negatieve gevolgen van een overgang naar een nieuw stelsel moeten direct en voldoende worden gecompenseerd.

Pensioen voor alle werkenden

De bonden willen dat alle werkenden in staat zijn een goed pensioen op te bouwen. Dus ook zzp’ers, zelfstandigen en werknemers met onzekere contracten. Vanwege een eerlijke arbeidsmarkt en een goed perspectief op een koopkrachtig inkomen ook na het werkzame leven, moet in principe voor iedere werkende een verplichte deelname gelden van pensioenopbouw in de tweede pijler.

De bonden eisen van het kabinet de bereidheid om ook voor de lange termijn geld uit te trekken om alle genoemde punten structureel te regelen. Zo niet, dan kan het rekenen op langdurige acties in vele sectoren. Op 13 december werd al de spits afgebeten door havenarbeiders en politiemensen die 66 minuten het werk neerlegden in Rotterdam.

Er wordt al maanden actie gevoerd voor een goed pensioenstelsel. Op dinsdag 20 november mislukte het overleg hierover tussen vakbonden, kabinet en werkgeversorganisaties.

Ultimatum: vanaf januari collectieve acties

Het ultimatum voor een goed pensioenbeleid dat minister Koolmees namens het kabinet in ontvangst nam stelt: 'De vakbonden eisen dat het huidige kabinet de bereidheid toont hiertoe het financiële kader voor de lange termijn substantieel aan te passen. Indien het kabinet hiertoe bereid is en met ons harde en concrete afspraken over bovenstaande drie punten wil maken, vernemen wij dat graag. En anders zullen vanaf januari collectieve acties volgen.'

Inloggen

Wachtwoord vergeten?
Registreer je dan eerst hier.