Akkoord onderhandelingsresultaat cao catering

07-07-2021

Tot en met dinsdag 6 juli 12.00 uur konden leden van FNV Catering hun stem uitbrengen op het onderhandelingsresultaat dat we samen met werkgevers hebben bereikt. Een krappe meerderheid van de leden is akkoord met het voorliggende onderhandelingsresultaat.

Het onderhandelingsresultaat voor de cao catering en de procesafspraken om te komen tot een cao catering 2.0 kunnen nu definitief gemaakt worden.

Bekijk hieronder de inhoud van het onderhandelingsresultaat

Deze nieuwe cao is tot stand gekomen in een periode dat de sector in een zeer moeilijke en roerige tijd verkeert als gevolg van de Covid 19 pandemie. Tegen deze achtergrond hebben partijen er dan ook alles op alles gezet om de werkgelegenheid voor de huidige werknemers zoveel als mogelijk veilig te stellen. Tegelijkertijd willen cao-partijen met deze cao het fundament leggen voor een nieuwe set aan arbeidsvoorwaarden die moet zorgen voor een bestendige toekomst waar perspectief, arbeidsverhoudingen en duurzame inzetbaarheid centraal staan.

In de nieuwe cao zijn de volgende afspraken vastgelegd

 1. Looptijd: 1 april 2021 tot en met 31 maart 2022 
 2. Loonontwikkeling: 0%
 3. Bepaling voor nieuwe medewerkers die op of na 1 juli 2021 worden aangenomen en nieuw in de sector zijn. De bepalingen eindigen op 31 maart 2022 
 • Cao-partijen hebben de ambitie om gedurende de looptijd van de cao 2021- 2022 gezamenlijk te komen tot een nieuwe set van arbeidsvoorwaarden geldend voor de periode na 31 maart 2022. De looptijd van de huidige cao wordt daarom benut om in de vorm van pilots ervaring op te doen met de toepassing van afwijkende bepalingen (ten opzichte van de reguliere cao-bepalingen) zodat die gebruikt kunnen worden voor de vormgeving van de cao na 31 maart 2022. 
 • De nieuwe cao geeft ruimte aan bedrijven om bij wijze van pilot ervaring op te doen met:  

Pilot 1 Afwijking op artikel 17A Flexibele arbeidsduur 

 • Verrekening van de min-uren: op 31 december 2021 kunnen maximaal 2 ADV worden verrekend. Uren boven deze grens komen te vervallen 
 • Verrekening van de plus-uren: op 31 december 2021 kunnen maximaal 100 uur kunnen worden doorgeschoven naar de eerste drie maanden van het volgend jaar. Uren boven deze grens worden uitbetaald.   

Pilot 2 Afwijking op artikel 17A Flexibele arbeidsduur 

 • Jaarlijkse arbeidsduur is 1976 uur (geen recht op adv conform artikel 22 lid 1) 
 • Uurloon bedraagt op maandbasis 1/164,66 
 • Min-uren worden niet verrekend.  
 • Verrekening van de plus-uren: op 31 december 2021 kunnen maximaal 100 uur kunnen worden doorgeschoven naar de eerste drie maanden van het volgend jaar. Uren boven deze grens worden uitbetaald.   

Pilot 3 Afwijking op artikel 49 Reiskostenvergoeding  

 •  In het kader van de pilot kan een bedrijf ervoor kiezen om ten aanzien van de reiskostenregeling een andere regeling toe te passen.  
 • Hierbij geldt dat de regeling minimaal gelijkwaardig moet zijn aan de huidige regeling conform artikel 49 van de cao.  


Voor alle drie de pilots geldt:  

 • Bedrijven die gebruik willen maken van de pilots, moeten dezen aanmelden bij een cao-commissie. Deze beoordeeld of de pilot voldoet aan de gestelde randvoorwaarden en kan plaats kan vinden. Deze randvoorwaarden kunt u teruglezen in het volledige cao-akkoord.  
 • Alle pilots worden in de maand december 2021 geëvalueerd om te zien of ze kunnen dienen als bouwstenen voor de cao na 31 maart 2022.  


Zoals gezegd, cao-partijen willen de looptijd van deze cao benutten om in een gezamenlijk traject te bouwen aan een volgende cao die de sector en haar werknemers een bestendige toekomst biedt. Cao-partijen hebben procesafspraken gemaakt over de invulling van dit traject waarbij nadrukkelijk werkgevers en werknemers uit de sector betrokken zullen worden.   

 

 

 

Inloggen Mijn FNV Catering

Wachtwoord vergeten?
Nu registreren.