Een nieuwe cao contractcatering. Wat betekent dit voor mij?

11-10-2021

Er is een nieuwe cao contractcatering afgesloten met een looptijd van 1 april 2021 tot 1 april 2022. Slechts een deel van de werkgevers in de branche heeft de cao ondertekend. De cao is afgesloten tussen de vakbonden FNV Catering, CNV Vakmensen en de Unie met werkgevers Sodexo, Compass Group, ISS, KCS, Gate Gourmet en werkgeversvereniging VOCC. De cao is op dit moment niet algemeen verbindend verklaard wat betekent dat de cao niet op alle werknemers in de branche van toepassing is. Wat betekent dit voor jou?

Mijn werkgever heeft de cao ondertekend of is aangesloten bij de VOCC


Mijn werkgever heeft de cao niet ondertekend en is ook niet aangesloten bij VOCC
In dat geval is jouw werkgever niet gebonden aan de nieuwe cao en hoeft hij deze in beginsel ook niet toe te passen. Let op, staat in jouw arbeidsovereenkomst dat de cao contractcatering van toepassing is (incorporatiebeding), dan is jouw werkgever gebonden aan de nieuwe cao en zal hij deze moeten toepassen. Kijk goed in jouw arbeidsovereenkomst hoe dit staat geformuleerd. In het geval er expliciet bij vermeld staat dat alleen de vorige cao contractcatering van toepassing is verklaard hoeft jouw werkgever de nieuwe cao niet toe te passen. Twijfel je over jouw situatie, stuur je contract dan naar ons op zodat wij dit voor je kunnen nakijken.

Krijg je een verlenging van je arbeidsovereenkomst aangeboden of kom je nieuw in dienst bij je werkgever dan kan je een arbeidsovereenkomst aangeboden krijgen tegen andere arbeidsvoorwaarden dan jouw zittende collega’s. Dit kan en mag onder voorwaarden ook een aanbod zijn op basis van de cao horeca of een combinatie van bepalingen uit de cao horeca en cao contractcatering. We raden je wel aan om goed te onderhandelen over jouw arbeidsvoorwaarden en niet direct akkoord te gaan. Als je eenmaal getekend hebt kun je dat niet zomaar meer terugdraaien.

We adviseren je de arbeidsovereenkomst alvorens je tekent door ons te laten nakijken zodat we kunnen controleren in hoeverre het aanbod redelijk is en juridisch gezien toegestaan is. Neem daarvoor contact met ons op.

Heb je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en paste jouw werkgever altijd de cao contractcatering toe, dan kan jouw werkgever je arbeidsvoorwaarden niet zomaar eenzijdig wijzigen. Ook niet als er een eenzijdig wijzigingsbeding in jouw arbeidsovereenkomst is opgenomen. De oude cao heeft nawerking waardoor de meeste bepalingen blijven gelden. De arbeidsvoorwaarden veranderen niet zomaar. Jij moet zelf instemmen met een eventuele wijziging.  Krijg je een nieuw aanbod voorgelegd tegen andere arbeidsvoorwaarden, dan ben je niet verplicht om hiermee akkoord te gaan. Stuurt je werkgever toch aan op het ondertekenen van het contract of merk je dat hij zonder jouw instemming arbeidsvoorwaarden heeft gewijzigd, neem dan contact met ons op.

Cao voor alle cateringmedewerkers- en werkgevers?
De partijen die de nieuwe cao contractcatering hebben getekend willen de cao contractcatering algemeen verbindend laten verklaren. Als een cao algemeen verbindend is verklaard, dan geldt de cao voor alle werknemers in de branche, ongeacht of jouw werkgever wel of niet getekend heeft voor de nieuwe cao. Het doel van het algemeen verbindend verklaren is het bevorderen van een gelijke rechtspositie van werknemers en het tegengaan van ongelijke concurrentie op basis van arbeidsvoorwaarden. Om een cao algemeen verbindend te laten verklaren moet de cao echter wel voor een belangrijke meerderheid (ten minste 55%) van de in de bedrijfstak werkzame personen gelden. Omdat niet alle werkgevers de nieuwe cao hebben ondertekend wordt momenteel onderzocht of deze belangrijke meerderheid wel wordt gehaald.

Zodra er meer bekend is of nieuwe ontwikkelingen zich voordoen zullen wij jullie hierover informeren. Houd voor de meest actuele stand van zaken onze website en social media in de gaten.

Download cao contractcatering 2021-2022

Je kunt de nieuw cao contractcatering op onze website downloaden. Hierin vind je alle informatie over vakantiedagen, contracten, werktijden en de loontabel.

 

Inloggen Mijn FNV Catering

Wachtwoord vergeten?
Nu registreren.